Salut

Episodi d’alta contaminació per partícules

28/02/2019
Comparteix aquesta notícia

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha declarat un episodi d’alta contaminació per partícules als 40 municipisde la regió metropolitana de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric, coneguda com Ambit-40, entre ells Sant Cugat.

Els nivells de partícules PM10 són elevats a tot Catalunya i cal moderar l’activitat física a l’aire lliure, sobretot la de persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars.

L’activació d’aquest episodi no comporta restriccions de vehicles, tot i que es recomana a la ciutadania desplaçar-se a peu o amb bicicletautilitzar el transport públicreduir els desplaçaments amb vehicle privat, i realitzar una conducció eficient. Les restriccions de vehicles només es produiran  en el cas d’episodi de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2).

L’episodi d’alta contaminació per partícules (PM10) suposa a més instar a les activitats cimenteres a reduir les emissions i als municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres.

Recomanacions a la ciutadana

  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit
  • Utilitzar el transport públic
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat. Si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa, etc.
  • Utilitzar el cotxe compartit
  • Realitzar una conducció eficient. Arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.
  • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que produeixi les emissions més baixes
  • Regular la climatització de les llars
  • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades
  • Limitar la crema de rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.