Participació

Arrenquen els Pressupostos Participatius de Barri 2020-21 per decidir el futur de 2,5 M€

31/01/2020
Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament engega al febrer una nova edició dels Pressupostos Participatius perquè els santcugatencs i les santcugatenques puguin decidir el futur de 2.550.000 € corresponents als comptes municipals de 2020 i 2021.

Aquesta serà la tercera edició dels Pressupostos Participatius de Sant Cugat i, en aquesta ocasió, el Govern municipal es marca els següents objectius:

 • Promoure el debat i la reflexió sobre les necessitats i el futur dels barris.
 • Potenciar la feina dels Consells de Barri i la participació ciutadana.
 • Afavorir projectes de temàtiques diverses, més arrelats al territori i més petits per facilitar-ne l’execució.

“Hem volgut repensar el procés per millorar-lo”, ha apuntat l’alcaldessa, Mireia Ingla, per a qui “els Pressupostos Participatius havien mort d’èxit i calien canvis per seguir empoderant la ciutadania i donar als barris la veu que es mereixen; però també per garantir l’eficiència en l’execució dels projectes i per promoure actuacions que vagin més enllà del manteniment de l’espai públic i pensin en les persones i en el planeta”.

Amb aquesta voluntat, el procés incorpora diverses novetats respecte les anteriors edicions:

 • Més proximitat: tot el procés i les propostes es faran dins l’àmbit territorial de cada barri i només podran votar les persones empadronades en aquell àmbit.
 • Agrupació dels Pressupostos Participatius i la lliure disposició dels consells de barri:  les quantitats econòmiques d’aquests dos processos se sumen i es treballaran conjuntament per facilitar la participació.
 • Diagnosi prèvia: el procés començarà amb una fase de diagnosi per valorar l’estat de cadascun dels barris, quines necessitats hi ha i com es vol que siguin els barris els propers anys. Ha de servir per definir un Programa de Barri que marqui unes línies estratègiques per a cada àmbit territorial i que orienti les propostes dels projectes participatius, la feina del Consell de Barri i el Pla d’Actuació Municipal que està elaborant el Govern per aquest mandat.
 • Més implicació dels consells de barri: cada consell de barri participarà en la dinamització i el desenvolupament del procés dels Pressupostos Participatius de Barri en el seu àmbit. A més, hi haurà:
  •  Comissió de Seguiment del procés: formada per la presidència i la vicepresidència (o una vocalia) de cada consell. Farà el seguiment de tot el procés.
  • Comissions sectorials o grups de treball:  per fer el seguiment de les línies estratègiques que s’acordin i dels projectes que surtin escollits.
  • Comissió tècnica: formada per personal tècnic de Participació i de les diverses àrees de l’Ajuntament relacionades amb les propostes.
 • Més diversitat de projectes: tot el procés girarà al voltant d’uns eixos temàtics per motivar el debat i incentivar una major diversitat en la presentació de propostes:

“Volem que sigui un procés que interpel·li tota la ciutadania però que farem per barris perquè en surtin propostes més arrelades al territori i que donin resposta a les necessitats que es detectin en la diagnosi de cada barri”, ha explicat el regidor de Participació i Barris, Marco Simarro.

 Calendari del procés:

El procés arrenca al febrer amb la fase de diagnosi de cada barri i s’allargarà fins a finals d’any, amb tres grans moments de participació de la ciutadania:

 • Fase de diagnosi: febrer – març 2020:
  • Enquesta ciutadana: del 3 al 16 de febrer, al portal decidim.santcugat.cat
  • Tallers de debat ciutadà: se’n faran dos per barri, un per fer diagnosi i un segon per definir les línies estratègiques de treball.
 • Presentació i priorització de propostes: maig – setembre 2020
  • Al maig es podran presentar les propostes i durant els mesos de juliol i setembre es faran els tallers per treballar i prioritzar les propostes que vagin a votació.
 • Votació de propostes: novembre 2020.

Tant la presentació de propostes com les votacions es podran fer per Internet, a través de la plataforma de participació decidim.santcugat.cat, com en paper, en els punts habilitats a cada barri.

Calendari dels tallers de debat ciutadà (fase de diagnosi):

Distribució dels diners per barris: