Educació / Mobilitat / Participació

L’Ajuntament presenta una proposta de mapa de camins escolars del centre

20/02/2024
Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament ha presentat aquest dimarts una proposta de mapa de camins escolars del centre de la ciutat. El plànol és el resultat de la feina de diagnosi que s’ha estat fent els darrers mesos amb els centres educatius i les AFEs en el marc del Procés Participatiu de Camins Escolars.

Concretament, des del mes de novembre s’han fet:

 • Dues reunions de treball amb el grup motor del procés, format per responsables de les escoles i de les associacions de famílies
 • Un qüestionari en línia sobre els hàbits de mobilitat per anar a l’escola que han contestat més de 1.500 famílies
 • Accions participatives per dibuixar sobre plànol els itineraris utilitzats per anar i tornar dels centres educatius
 • Passejades amb membres de les AFEs d’algunes de les escoles per identificar els aspectes a millorar dels recorreguts més habituals per anar als centres.

Tota la informació recollida amb aquestes actuacions ha permès dibuixar els principals camins escolars del centre de la ciutat i també començar a identificar els principals punts que caldria millorar per garantir la seguretat i la comoditat de les famílies.

Francesc Duch, regidor de Participació: “Hem d’agrair la implicació dels centres educatius, les AFEs i les famílies, que ens han ajudat a recollir una informació molt valuosa de com es desplacen a les escoles i de les problemàtiques que es troben. Tot això ens ha permès dibuixar i consensuar una proposta de mapa dels camins escolars del centre que contribuirà a fer una ciutat més amable i segura per a tothom”.

Els propers mesos es destinaran a treballar les actuacions a dur a terme tant per senyalitzar els camins escolars com per incrementar la seguretat en aquests punts.

Paral·lelament també s’està treballant en la millora dels carrils bici del centre, que en alguns casos coincideixen amb itineraris per anar als centres educatius.

El Procés Participatiu de Camins Escolars vol donar resposta als projectes “Camins escolars segurs”, “Millora dels passos de vianants” i “Millora dels carrils bici per fer-los més segurs” sorgits dels Pressupostos Participatius 2020-21.

Diagnosi d’hàbits de mobilitat per anar a l’escola

De les actuacions dutes a terme dins el Procés Participatiu dels Camins escolars, destaca la diagnosi d’hàbits de mobilitat per anar a l’escola, feta a partir d’un qüestionari en línia en què hi ha participat 14 centres educatius (inclosos els instituts del centre) i del qual s’han rebut 1.540 respostes.

D’entre les principals conclusions que s’extreuen d’aquest qüestionari, destaquen:

Aposta per l’escola de proximitat:

Pràcticament la meitat l’alumnat de les escoles del centre prové del mateix centre de Sant Cugat i viu, com a màxim, a 1 km de distància (48%). De la resta, un 44,2 % viuen a entre 1 i 5 km de distància, i un 6,8 % viuen a més de 5 km.

Aposta pels desplaçaments a peu:

Vinculat a la proximitat, un 52,5 % dels enquestats van al centre escolar caminant.

 • Un 9,3 % ho fa en bici
 • Un 5,4 % hi van en transport públic (bus o tren)
 • El 29,7 % va a l’escola en vehicle privat (destaquen especialment les escoles més allunyades com l’Avenç o l’Escola Ciutat d’Alba)

Preguntats sobre si preferirien anar a l’escola d’una altra manera, el 73 % diu que no. Del 27 % que respon que sí, moltes famílies que van en cotxe o en tren apostarien per poder anar a l’escola en autobús o en bicicleta. I dels que van en bus, un 30% voldrien fer-ho en bicicleta.

 Aposta per fer el trajecte en família a primària

De les famílies que han contestat el qüestionari, la gran majoria de les que tenen els fills a primària acompanyen els infants a l’escola perquè consideren que són massa petits, que hi ha massa trànsit i també, en un 13 %, perquè gaudeixen acompanyant-los.

A secundària, en canvi, el 79 % de les famílies afirmen que els seus fills van sols cada dia al centre educatiu, i entre els que no ho fan, en un 36 % dels casos és per la distància des de casa.

Principals problemàtiques detectades en el trajecte a l’escola

 Entre els aspectes negatius que assenyalen les famílies, destaquen:

 • Massa trànsit
 • Cruïlles perilloses
 • Passos de vianants perillosos
 • Discontinuïtat dels carrils bici
Principals aspectes positius del trajecte a l’escola:

En aquest cas, els aspectes més rellevants són:

 • La proximitat
 • L’entorn escolar: parcs o zones verdes.
 • L’aspecte relacional: espai de relació familiar i trobar-se amb amics i amigues.
 • Les pacificacions fetes a l’entorn d’algunes escoles.