Participació

El 80 % de la ciutadania veu molt positives les accions plantejades per fer front a l’emergència climàtica

29/04/2020
Comparteix aquesta notícia

L’emergència climàtica i la percepció d’inseguretat al municipi són les principals novetats del 42è Observatori Sociològic de Sant Cugat, que s’ha fet públic aquest dimecres. Les dades s’han elaborat a partir d’un miler d’entrevistes telefòniques realitzades entre els dies 11 de febrer i 2 de març i dels comentaris i conclusions extrets de tres grups de discussió que van tenir lloc a finals de gener.

Interès i aposta per fer front a l’emergència climàtica:

De les dades recollides es desprèn que el 85 % de de la població santcugatenca està molt o bastant interessada per l’ecologia i el canvi climàtic. Aquests temes són els que generen més interès, per sobre dels avenços mèdics o científics, la cultura, els temes internacionals o les notícies polítiques, entre d’altres.

De la mateixa manera, un 57% de ls persones enquestades afirmen estar bastant informada sobre la crisi climàtica i gairebé el 70 % consideren que els problemes del medi ambient tenen una afectació directa a la seva vida diària.

Pel que fa a les actuacions que s’estan fent o es volen engegar a la ciutat, el 16 % dels enquestats diu conèixer la declaració d’emergència climàtica a Sant Cugat i entre un 20 i 30 % coneixen les accions que es volen emprendre per donar-hi resposta. En canvi, prop del 80 % les valora entre bastant i molt positivament i les puntua amb una nota mitjana d’entre 7 i 8.

Les actuacions més conegudes en aquest àmbit són les que tenen a veure amb la mobilitat, la transició alimentària i el residu zero, mentre que les més ben valorades son les polítiques de residu zero i a la transició energètica.

Més percepció d’ inseguretat ciutadana a l’espai públic entre les dones:

En aquesta onada de l’Observatori s’ha volgut preguntar sobre la percepció d’inseguretat a l’espai públic i les seves principals causes. En aquest sentit, de les persones enquestades, un 86 % afirma que durant l’últim any no han evitat cap espai del municipi pel fet de sentir-s’hi insegures, però entre les que sí que ho han fet, el 18% són dones, una xifra que en el cas dels homes es redueix al 8, 8 %.

També es posa de manifest que el fet d’evitar algun espai per manca de sensació de seguretat passa una mica més en els entorns urbans (6,5 %), que en els nuclis aïllats (5,2 %).

Entre les principals causes que generen aquesta percepció d’inseguretat, destaca la poca il·luminació (34,9 %), seguida dels robatoris (23, 6 %) i del tipus de gent que hi ha en alguns espais (14, 5 %).

Pel que fa a la seguretat ciutadana al municipi, l’observatori ciutadà també indica que la ciutadania la continua valorant com a bastant positiva, amb nota mitjana d’un 6,7.

Es manté la satisfacció de viure a Sant Cugat

La ciutadania continua afirmant que se sent satisfeta de viure a Sant Cugat, amb una nota de 8,1 (puja lleugerament respecte l’enquesta anterior, que era d’un 8).

Pel que fa a l’estat general de la ciutat, el 80% dels enquestats valoren bastant o molt positivament l’estat de la ciutat, i es manté la nota mitjana de 7,4.

Sobre els principals problemes de la ciutat, un 32 % de la ciutadania posa el trànsit i la mobilitat en primer terme, seguit de l’habitatge, que passa a ser considerat el segon problema, (per un 22,4 % dels enquestats, per sobre del 13% de fa un any). Per contra, la seguretat ciutadana baixa posicions, i se situa ara com el quart problema a la ciutat (el citen prop del 15 % dels enquestats, molt per sota del 23 % d’ara fa un any).

Valoració del Govern municipal

Un 68,6 % dels enquestats afirma que coneix Mireia Ingla, per sobre del 64’5% de l’anterior ondada, i puja també la valoració que fan de l’alcaldessa i del govern municipal, passant del 5,4 a un 5,9.

Cal tenir en compte que les dades recollides en la 42a onada de l’Observatori Sociològic de Sant Cugat són prèvies a l’actual crisi sanitària. Des de l’Ajuntament s’està treballant en la realització d’una enquesta centrada exclusivament en l’emergència sanitària i en els seus efectes sobre la població santcugatenca.