Ajuntament / Medi ambient

Sant Cugat plantarà 10.000 arbres en els pròxims 8 anys

15/04/2021
Comparteix aquesta notícia

Dijous, 15 d’abril 2021

Sant Cugat planta 532 arbres durant la campanya 2020-2021

L’objectiu del Pla director de verd Urbà és plantar 10.000 arbres més en els pròxims 8 anys per augmentar aquest patrimoni vital de la ciutat, amb importants beneficis socials i ambientals

Actualment hi ha a la ciutat 53.000 exemplars de 165 espècies diferents

Els serveis municipals han plantat a Sant Cugat 532 exemplars durant la campanya de plantació d’arbrat 2020-2021. 286 unitats s’han ubicat a l’espai viari, 142 en espais verds, 27 en equipaments i dues unitats singulars a la plaça Octavià i la rambla del Celler. El nombre total d’arbres plantats ha experimentat un descens coincidint amb l’estat d’alarma, no obstant això, el Pla director de verd Urbà contempla uns objectius ambiciosos que pretenen aconseguir un increment sostingut del 2% anual en el nombre d’arbres de la ciutat, mantenint i millorant la relació nombre d’habitants/arbre (1,7 habitants/arbre)*. Això suposarà una plantació de 1.000-1.200 arbres/any i assolir els 63.000 arbres en un període de 8 anys (actualment n’hi ha 53.000, sense comptar l’arbrat de l’entorn natural i de l’espai forestal)

Campanyes de plantació dels últims 4 anys

Mireia Ingla, alcaldessa: “Un dels reptes que ens hem plantejat com a govern, com ja sabeu, és millorar la qualitat del nostre aire, en el context d’emergència climàtica en què ens trobem. En aquest sentit, ara mateix tenim uns 53.000 arbres que ens ajuden a mantenir i millorar la qualitat de l’aire que respirem. Aquest fet, sumat al nostre vincle amb el Parc Natural de Collserola, és tot un tresor natural que hem de conservar i potenciar.”

En el marc del Pla d’Emergència Climàtica, l’Ajuntament fa una aposta clara per consolidar i augmentar el patrimoni verd de la ciutat que aporta importants beneficis socials i ambientals:

• L’arbrat ajuda a regular la radiació solar i disminuir la temperatura, generant importants espais

  d’ombra a l’estiu.
• Afavoreix l’equilibri sensorial, emocional i psicològic de les persones.
• Millora la qualitat de l’aire que respirem (oxigenació de l’aire, captació i retenció de partícules

  contaminants).
• Augmenta la humitat relativa i la sensació de frescor.
• Ajuda a atenuar el soroll de l’espai públic.
• Fomenta la biodiversitat de microfauna i avifauna beneficiosa.
• Incrementa els espais d’ombra dels nostres equipaments, camins escolars, esportius i culturals.

D’aquesta manera, a més de plantar nous exemplars s’han anat reposant i renovant l’arbrat perdut per envelliment, malalties o plagues, accidents, vandalisme i per climatologia adversa.

Jose Gallardo, regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport: “Renovem l’arbrat malmès, o afectat, per espècies menys invasives, per seguretat i per garantir un millor manteniment dels espais urbans. A més de la renovació, també s’estan incorporant nous exemplars en espais com els camins escolars per millora el confort de la ciutadania”

Quants arbres es planten?

Anualment i durant el període hivernal, que és el moment d’aturada vegetativa dels arbres, es realitza una campanya de plantació a la ciutat. El nombre d’arbres viaris que es planten és d’aproximadament uns 200-350 exemplars. El nombre d’arbres d’espais verds i equipaments que es planten és d’aproximadament uns 300-500 exemplars. També es planten arbres durant les obres d’urbanització dels carrers o dins dels nous projectes de ciutat.
Pel que fa a la seva ubicació, es planten principalment en escocells, espais verds de la ciutat i equipaments (escola Joan Maragall, Nova Escola la Mirada o IES Angeleta Ferrer) i espais perinaturals.

Quin tipus d’arbres es planten?

Els arbres són seleccionats amb criteris tècnics d’acord amb la seva adaptació i tolerància a les nostres condicions climàtiques i ambientals. Pel que fa als arbres integrats a la trama urbana i paisatgística de la ciutat també es tenen en compte les característiques viàries, voreres, serveis, balcons, etc. S’eviten les espècies al·lergèniques i també els arbres invasors. S’afavoreix la selecció d’arbres de noves espècies per fomentar la biodiversitat, així com arbres que potenciïn el cromatisme durant els canvis estacionals i de floració intensa.

Dades d’interès

Actualment hi ha fins a 53.000 arbres a la ciutat (sense comptar l’arbrat de l’entorn natural i de l’espai forestal), dels quals, gairebé 27.000 estan als carrers (viaris). La resta es troba dins espais verds, parcs, equipaments, etc.

El 43% de la longitud dels carrers tenen arbres. També els camins escolars i de centres de salut.

Sant Cugat gairebé dobla el nombre d’arbres per habitant respecte a la mitjana dels municipis del nostre entorn.

Hi ha una gran diversitat de fins a 165 espècies diferents.

Trobareu informació més detallada en el següent enllaç: https://elnuvol.santcugat.cat/index.php/s/rkpgYxa3LrQxziK