Ciutat / Medi ambient

Mira-sol, les Planes i la Floresta substituiran 3.000 llumeneres de vapor de sodi per LEDS

22/11/2021
Comparteix aquesta notícia

Els barris de Mira-sol, les Planes i la Floresta substituiran 3.000 llumeneres de vapor de sodi per LEDS

La instal·lació de la nova tecnologia, més eficient, permetrà estalviar a la ciutat 670 MWh a l’any

El pla, emmarcat en el Pla d’Actuació per a l’Emergència Climàtica, prioritza la millora de la il·luminació als barris on la penetració de sistemes LED passarà a ser del 50%, enfront del 10% actual

L’àmbit de Qualitat Urbana de l’Ajuntament ha impulsat un pla d’implantació de LEDS que dedica especial atenció als barris. Fins ara Mira-sol, la Floresta i les Planes comptaven amb 5.575, 1.992 i 621 punts de llum, respectivament, però el grau de penetració de la tecnologia LED era de només el 9%, 5% i 16%, valors molt inferiors a la mitjana de tot el municipi, que se situa en el 29%.

Àmbit

Pdl (ut)

Pdl LED (ut) 2020

Pdl LED % 2020

Pdl LED (ut) 2021

Pdl LED % 2021

Mira-sol

5.575

494

9%

2.304

41%

La Floresta

1.992

102

5%

1.080

54%

Les Planes

621

97

16%

290

47%

Sant Cugat

20.111

5.833

29%

8.814

43,8%

D’aquesta manera el pla preveu substituir 2.981 llumeneres existents de vapor de sodi (VSAP) per LEDS, 1.810 de les quals s’instal·laran a Mira-sol, 978 a la Floresta i 193 a les Planes, el que suposarà una implantació del LED de gairebé el 50% de mitjana a cadascun dels barris, superant el 40% de l’objectiu.

L’actuació, no només suposarà una millora de la qualitat i confort lumínic per al veïnat dels barris, sinó que també generarà un important estalvi energètic de 670 MWh/any, un 65% menys del consum actual.

Pel que fa al conjunt de la ciutat, la reducció de 670 MWh/any de consum d’energia elèctrica d’enllumenat públic, suposa una reducció de l’11% respecte al 2020 (5.884 MWh/any)

Pere Soler, tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport : “Aquesta actuació demostra que la voluntat del govern municipal és la de reduir la petjada ecològica. Apostem per l’eficiència energètica a Mas Gener, la Floresta i les Planes i fem un esforç per minimitzar el consum i el manteniment de l’enllumenat públic”

Jose Gallardo, regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport: “Estalviarem 700 MWh/any implementant aquesta tecnologia. Ara assolim el 50% de punts de llum LED i l’objectiu és del 100% el 2024. És important reduir el consum però també millorar la seguretat dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat, també des de la perspectiva gènere” 

Fases del pla

El pla d’implantació de LED es divideix en dues fases:

Implantació LED Mira-sol

El pròxim mes de desembre finalitzarà la instal·lació de 1.810 lluminàries amb tecnologia LED al barri de Mira-sol que substituiran les existents de vapor de sodi (VSAP). Fins ara, dels 5.575 punts del llum que hi ha a Mira-sol, 5.081 eren de tecnologies menys eficients i només 494, LED (9%). Amb la nova implantació, els llums LED passaran a ser 2.304, un 41% del total.

Això suposarà un estalvi energètic al barri de 440.067 kWh a l’any, un 26% menys que el consum actual (1.680.481 kWh/ any). Mentre que l’impacte a la ciutat, suposa un estalvi del 7% del total del consum municipal.

A més de la reducció del cost de l’energia, la utilització de la tecnologia LED en l’enllumenat públic permet una millor qualitat lumínica, amb la possibilitat d’oferir llum blanca que afavoreix la reproducció cromàtica, una millor uniformitat lumínica que amorteix l’efecte dels punts foscos i una reducció d’il·luminació intrusiva als habitatges en ser un tipus d’enllumenat més direccional comparat amb un enllumenat convencional. El confort lumínic millora també la sensació de seguretat de la ciutadania.

L’actuació, iniciada el mes de juny i que finalitzarà aquest mes de desembre, està valorada amb un import de 452.500 euros.

Implantació LED la Floresta i les Planes

Les pròximes actuacions, previstes per al 2022, es duran a terme a la Floresta  i les Planes, amb un valor de 244.500 euros i 48.250 euros, respectivament.

La Floresta passarà de tenir 102 llumeneres LED, a tenir-ne 1.080 (un total del 54% del total de punts de llum). Mentre que les Planes passarà de les 93 llumeneres LED actuals, a 290 (amb un total del 47% dels punts de llum del barri).

Cal esmentar que, en aquests dos barris, es contemplen diverses zones sensibles des del punt de vista mediambiental. El fet de tenir sectors o nuclis de població envoltats pel Parc de Collserola, fa que en alguns casos s’hagi d’utilitzar llum ambre, un espectre de llum fora del rang de l’anomenada llum blanca, una llum ataronjada però més respectuosa amb la fauna nocturna. És aquest el cas dels sectors de Mas Fortuny, Sol i Aire i d’altres més localitzats a La Floresta i Les Planes.

Energia verda

Aquesta actuació, amb un valor total de 745.250 €, s’emmarca dins l’estratègica municipal del Pla d’Actuació per a l’Emergència Climàtica a Sant Cugat que, en el seu eix primer, promou mesures directes d’estalvi d’electricitat, en aquest cas, de l’enllumenat públic. Alhora, cal fer esment que la gestió energètica de l’enllumenat públic es troba alineat també amb el segon eix de PAESC, que promou mesures directes d’estalvi de combustibles fòssils. En el cas de l’enllumenat, el total del consum energètic de l’enllumenat públic del 2020 (5.884 MWh/any), gestionat per l’actual concessionària d’enllumenat públic (Citelum Ibérica SA), disposa del certificat d’energia verda. És a dir el 100% de l’energia consumida durant el 2020 prové d’una font d’energia renovable el que suposa 0 emissions de diòxid de carboni, obtenint d’aquesta manera el Certificat A de la CNMC (Comissió Nacional del Mercat i la Competència)