Cultura

Llum verda a l’aprovació definitiva del pla estratègic de suport a la cultura popular i tradicional d’arrel catalana

18/06/2021
Comparteix aquesta notícia

Llum verda a l’aprovació definitiva del pla estratègic de suport a la cultura popular i tradicional d’arrel catalana

L’objectiu és donar suport a les entitats i, també, ordenar i repensar diversos aspectes relacionats amb aquest àmbit tan destacat de la vida cultural de Sant Cugat

La tinenta d’alcaldia de Cultura, Educació, Esports i Joventut, Esther Madrona, ha presentat aquest matí la resolució de les al·legacions presentades al Pla Estratègic de la Cultura Popular i Tradicional d’Arrel Catalana de Sant Cugat, que es portarà a aprovació definitiva al ple municipal de juny.

En total es van presentar 8 al·legacions (grup JuntsxSantCugat), de les quals 3 s’han estimat parcialment i la resta han estat desestimades. A més, el Grup Sardanista i els Bastoners també van presentar algunes petites correccions que s’han estimat.

Suport a la Cultura Popular i Tradicional

L’Ajuntament ha impulsat el Pla Estratègic de la Cultura Popular i Tradicional d’Arrel Catalana de Sant Cugat amb l’objectiu de seguir donant tot el suport a les entitats i planificar millor i enfortir aquest àmbit cultural.

El pla és fruit del treball conjunt entre l’Ajuntament, les entitats i el suport de consultors experts externs. El document aprofundeix en l’anàlisi de l’estat actual del sector i ofereix un ventall de propostes estratègiques i d’accions a desenvolupar. Està estructurat a través de 8 eixos estratègics:

 

  • Eix estratègic 1: L’Estructuració de la cultura popular i tradicional com a sector.

– Projecte estratègic 1: Aprovació del Pla estratègic de la cultura popular i tradicional

d’arrel catalana de Sant Cugat .

– Projecte estratègic 2: Creació del centre de cultura popular de Sant Cugat .

 

  • Eix estratègic 2: La consolidació formal de la cultura popular i tradicional.

 

– Projecte estratègic 3: Consolidació dels protocols específics de les festes i

elements especialment singulars de la cultura popular i tradicional de Sant Cugat .

 

  • Eix estratègic 3: Les entitats, motor de la cultura popular i tradicional.

 

– Projecte estratègic 4: Impuls del programa de suport a les entitats de la cultura

popular i tradicional.

 

  • Eix estratègic 4: La interlocució i la participació ciutadana.

 

– Projecte estratègic 5: Impuls a la taula de participació de cultura popular i

tradicional.

 

  • Eix estratègic 5: La cultura popular i tradicional, factor de cohesió i diversitat.

 

– Projecte estratègic 6: Promoure un programa d’acollida per atraure nous públics.

– Projecte estratègic 7: Garantir una cultura respectuosa amb l’entorn.

 

  • Eix estratègic 6: Guanyar la ciutat i el carrer com a escenaris de la festa.

 

– Projecte estratègic 8: Establiment d’un protocol o reglament d’ús del carrer com a

espai de la Festa.

 

  • Eix estratègic 7: La recerca, o com conèixer millor, per valorar-la més, la cultura popular i

tradicional.

 

– Projecte estratègic 9: Establir un programa de recerca rigorós sobre la cultura

popular i tradicional.

 

  • Eix estratègic 8: La cultura popular i tradicional a les escoles i centres de lleure.

 

– Projecte estratègic 10: Consolidar un programa permanent que vinculi l’escola i la

cultura popular i tradicional.

 

Aquests eixos estratègics s’acompanyen de 74 propostes d’accions a desenvolupar.