Cultura

L’Ajuntament i la Fundació Òpera a Catalunya signen un conveni de col·laboració

31/03/2023
Comparteix aquesta notícia

L’acord permetrà desenvolupar projectes conjunts de dansa, òpera i música clàssica

L’alcaldessa, Mireia Ingla, i el president de la Fundació Òpera a Catalunya, Joan Planes, han signat un acord de col·laboració que permetrà posar en marxa projectes conjunts en l’àmbit de la dansa, l’òpera i la música clàssica.

La Fundació i el consistori han acordat els següents compromisos:

  1. Impulsar una xarxa de ciutats que reforci la creació cultural i consolidi espectadors en l’àmbit de l’òpera, la clàssica i la dansa.
  2. Desenvolupar un centre de dansa que impulsi un circuit territorial, seguint el model del Circuit d’Òpera.
  3. Donar un impuls addicional a la xarxa d’òpera des de Sant Cugat.
  4. Impulsar i coordinar la temporada simfònica a Sant Cugat.
  5. Desplegar projectes participatius que involucrin agents de Sant Cugat com ara cors, orquestres, festivals, entitats i talents locals.
  6. Impulsar el creixement dels agents i projectes locals que treballen en l’àmbit de la música i la dansa.
  7. Treballar plegats per l’impuls nacional i internacional de Sant Cugat com a centre de creació a partir de la clàssica, la lírica i la dansa.

El conveni signat és un acord marc que no suposa cap compromís econòmic per part dels signants. Tant l’Ajuntament com la Fundació Òpera a Catalunya incorporaran en els seus pressupostos anuals les despeses necessàries per desenvolupar-lo. Els acords més específics que se signin en el futur, circumscrits en el conveni marc, especificaran els corresponents compromisos, obligacions i drets de cadascuna de les parts.

La vigència inicial del conveni marc signat és de 4 anys.