Comerç / Territori

Sant Cugat presenta al·legacions al Pla director del Centre direccional de Cerdanyola i veu amb preocupació el futur macrocentre comercial

27/01/2020
Comparteix aquesta notícia

El ple municipal celebrat aquesta tarda ha ratificat –amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte C’s, que s’ha abstingut- les 5 al·legacions que l’Ajuntament ja ha presentat al Pla director urbanístic del Centre direccional de Cerdanyola.

Aquesta àrea, concebuda pel PGM com una nova centralitat metropolitana, té una extensió de 470 hectàrees situades dins del terme municipal de Cerdanyola però contigües al terme municipal de Sant Cugat. El seu pla de desenvolupament urbanístic es va aprovar inicialment el passat mes de juliol i preveu la construcció de 5.400 habitatges, un complex amb un sostre comercial de 57.000 metres quadrats i 1’5 milions de metres quadrats de sostre per a zones d’activitat econòmiques.

Les al·legacions de Sant Cugat a aquest gran projecte tenen a veure, principalment, amb la mobilitat. En primer lloc es demana un estudi més extens sobre l’impacte que generarà el nou macrocentre comercial, ja que es preveuen 46.500 desplaçaments diaris en vehicle privat a la zona. Paral·lelament es demana que la rotonda que connecta l’Avinguda de la Via Augusta i l’avinguda de les Roquetes amb la B-30, també quedi unida al nou vial que es construirà paral·lel a la B-30 en direcció a l’estació de Renfe de la Universitat Autònoma. Pel que fa al transport públic, es demana un estudi per potenciar aquest servei a la zona mitjançant el reforç de les línies d’autobús o la concreció d’un possible ramal dels FGC a la zona.

Les dues al·legacions restants tenen a veure amb la sostenibilitat mediambiental. En primer lloc es demana que es contempli una millora de la connexió del corredor verd del Vallès recuperant espais ocupats actualment per empreses de serveis per a la construcció i que estan tocant al Parc Natural de Collserola. També es demana que la construcció d’edificis estigui una mica més separada de la riera de Sant Cugat per tal de poder preservar millor aquest espai natural.

Nova gran superfície comercial

Així mateix, l’Ajuntament veu amb preocupació l’afectació al comerç local que pugui tenir el futur macrocentre comercial que es construirà en aquesta zona. Tot i haver-se reduït respecte algunes previsions inicials (que contemplaven un centre comercial amb 106.000 m2 de sostre), aquest complex suposa incrementar aquest tipus d’oferta en una zona on ja hi ha altres grans superfícies molt properes com el Baricentro o el Centre Comercial Via Sabadell.

En aquest sentit l’Ajuntament seguirà atentament l’evolució d’aquest projecte perquè afecti el mínim possible el comerç local i de proximitat. Així mateix, seguirà desenvolupant el Pla de Xoc i l’elaboració d’un Pla integral per afavorir el comerç de Sant Cugat.