Ciutat / Mobilitat

El 19 de juliol es reprenen les obres de l’Hipòdrom

16/07/2021
Comparteix aquesta notícia

Dilluns 19 juliol es reprenen les obres d’implantació d’un itinerari per a vianants i carril bici a la rotonda de l’Hipòdrom

L’agost de 2018 l’obra va quedar aturada i sense finalitzar a conseqüència de la fallida de l’empresa adjudicatària de les obres

L’Ajuntament ha redactat un nou projecte per finalitzar les obres pendents d’executar que inclou millores en seguretat com l’enllumenat o diferents tipus de paviments per delimitar els espais

L’Ajuntament reprèn aquest dilluns 19 de juliol les obres d’implantació d’un nou itinerari per a vianants i carril bici a la carretera de Rubí, en el tram comprès entre la rotonda de l’Hipòdrom i la plaça del Xic. Aquesta intervenció va quedar aturada el mes d’agost de l’any 2018 a conseqüència de la fallida econòmica de l’empresa adjudicatària que no va finalitzar els treballs. Fins a aquell moment només es va executar la part de l’itinerari corresponent al tram entre la plaça del Xic i el carrer Prat de la Riba.

L’Ajuntament ha aprovat un nou projecte que inclou totes les actuacions que van quedar pendents d’executar i que, també, incorpora millores respecte al projecte inicial. D’aquesta manera es preveu l’aplicació d’un acabat a l’òxid al carril bici per a una millor diferenciació amb el paviment destinat a la circulació dels vianants o la instal·lació d’enllumenat per garantir la seguretat de ciclistes i vianants.

El nou projecte es va aprovar per Junta de Govern Local el 24 de novembre de 2020 i posteriorment, en data 17 de febrer de 2021 es va aprovar l’expedient de contractació de l’obra per procediment obert simplificat.

El 23 de juny de 2021 s’han signat els contractes amb les dues empreses adjudicatàries de les obres.

  • LOT 1 (Obra civil): ASFALTOS BARCINO, SL, pel preu total de 126.243,21€
  • LOT 2(Jardineria i reg): PROJECTES I MANTENIMENTS ECOVERD S.L., pel preu total de 47.978,85€

Està previst que les obres, amb un pressupost de 174.222,06€ (I.V.A. inclòs), finalitzin a finals d’octubre amb la plantació de l’arbrat.