Ajuntament

L’Ajuntament ja ha executat, o té en procés d’execució, un 85% del Pla de reactivació econòmica COVID

20/07/2021
Comparteix aquesta notícia

La tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç, Elena Vila, ha fet balanç del Pla de reactivació econòmica que l’Ajuntament va posar en marxa fa un any per fer front als efectes econòmics de la pandèmia de la COVID. El Pla contenia 86 mesures d’actuació concretes i un pressupost d’inversió de 2’5 milions d’euros.

En aquests moments l’Ajuntament ja ha executat el 50% d’aquestes mesures (43) i en té un 35% més en procés d’execució (30). Així mateix, hi ha 13 mesures que encara no s’han començat a treballar però que continuen en valoració sempre i quan segueixin tenint sentit en el context actual de la Covid-19. Per tal de tenir aquesta gran part del Pla executat, l’Ajuntament ha incrementat la despesa prevista i en aquests moments ja s’ha invertit 3 milions d’euros (500.000€ més del previst inicialment).

Elena Vila, tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç: “valorem positivament l’alt nivell d’execució del Pla i, sobretot, els seus efectes positius per reactivar el texit empresarial de la ciutat. El nostre objectiu prioritari és estar al costat d’empreses i autònoms”

Elena Vila: “el Pla ha contribuït positivament a la recuperació econòmica. De fet, Sant Cugat ha resistit amb major enteresa els efectes de la pandèmia si la comparem amb el conjunt del territori espanyol. L’any 2020 al nostre municipi s’ha estimat una caiguda del PIB del 9,4% mentre que a la resta de l’estat la caiguda del PIB ha estat del 10,8% segons dades de l’INE”.

Algunes de les actuacions més destacades que s’han dut a terme són les següents:

• Ajuts extraordinaris directes per a persones autònomes, comerços i microempreses. La despesa total de sol·licituds atorgades ha ascendit a 215.850€ en forma de prestació econòmica única, d’entre 500€ i 900€, distribuïts entre 387 empreses. En el cas dels empresaris individuals (autònoms) el seu número és de 266, el 68,7% del total. Seguidament trobem les societats limitades, que són 104, el 26,9% del total. La resta són les associacions, societat limitada i societat civil (17), que representen el 4’4%.

• Atorgament d’ajuts per fomentar l’ocupació de persones aturades per afavorir la seva integració al món laboral i també promoure el desenvolupament del teixit empresarial del municipi i la seva reindustrialització. S’han concedit 155.539€ que han subvencionat parcialment la contractació de 28 persones per part de 16 empreses o entitats amb activitat a Sant Cugat. Pel que fa a la forma jurídica de les empreses beneficiàries, la societat limitada ha estat la més nombrosa, amb 13 sol·licituds, el 81,3% del total.

• Línies d’ajut indirecte a la ciutadania i als comerços de Sant Cugat amb el bescanvi de 83.300 € en vals de compra a 106 comerços.

• Assessorament continu a empreses i comerços sobre efectes de la pandèmia: seguretat, higiene, reglament covid, línies d’ajut i finançament i ERTOs . En total s’han beneficiat 180 empreses, el 65% de les quals han estat persones autònomes.

• Fabricació de subministrament sanitari amb tecnologia 3D amb la col·laboració del FABLAB. En conjunt, s’han fabricat 4.829 viseres de protecció destinades als hospitals i centres de salut (42%), sector social (25%), comerç (17%) i hostaleria (8%).

• Preparació de les empreses del territori per al nou món digital amb l’assessorament en digitalització i Marketplace. En total s’han realitzat 66 assessoraments a comerços que generen una ocupació de 159 llocs de treball.

• Programes de promoció del talent i l’emprenedoria amb igualtat de gènere i un enfoc innovador amb la col·laboració de diferents associacions de dones i centres d’innovació com Fablab.

• Potenciació de l’estalvi energètic a microempreses amb línies d’assessorament específiques. Com a resultat 29 establiments assessorats han aconseguit un estalvi energètic total acumulat de 17.904€.

• Promoció de la vessant més solidària del teixit empresarial del municipi: moltes empreses han volgut col·laborar amb el municipi amb la donació de productes que han servit per pal·liar els efectes del Covid-19 com material sanitari o ordinadors entre d’altres

• Accions de sostenibilitat encaminades a una mobilitat sostenible

Altres actuacions de suport al teixit empresarial

Al llarg del 2020, l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) ha realitzat en total 2.629 atencions a persones emprenedores i empreses, el que ha suposat un increment del 45% de la seva activitat respecte l’any anterior. Tanmateix, el volum de creació d’empreses que es realitza a través del servei ha patit una disminució, arribant a les 40 noves altes, que representen la meitat d’altes habituals. Pel que fa a la formació empresarial, en el darrer any s’ha doblat l’oferta formativa, realitzant 31 cursos que han comptat amb la participació de 202 persones emprenedores i 117 empreses.

També s’han mantingut els programes de suport al creixement i consolidació empresarial. A través de l’EMPENTA, programa d’acceleració i incubació de start-ups amb una tecnologia diferencial impulsat conjuntament amb ESADE Creapolis, s’han accelerat 10 projectes innovadors. Per la seva banda, gràcies a l’ENFORTIM es van acompanyar a 44 petites empreses en la diagnosi de la seva situació per implementar un pla d’acció per fer front a la nova realitat, treballant aspectes claus com la reducció de costos, la revisió de l’estructura financera o l’acció comercial. I, per últim, amb el programa d’impuls a l’emprenedoria femenina titulat ‘TAKE OFF’, 12 empresàries de Sant Cugat han impulsat el seu projecte empresarial mitjançant suport, acompanyament, assessorament i formació empresarial de la mà d’expertes professionals.