Ajuntament / Medi ambient

L’Ajuntament desencalla les bonificacions ambientals per la instal·lació de plaques fotovoltaiques

15/07/2021
Comparteix aquesta notícia

 

L’Ajuntament desencalla les bonificacions ambientals per la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Estaven aturades des del 2018 per aspectes formals i d’interpretació de l’ordenança que impedien la seva tramitació

Ajuntament i Diputació han acordat el sistema per aplicar-les i el consistori ha incorporat tres administratius per intensificar la resolució dels expedients

L’Ajuntament ha desencallat la tramitació dels expedients de les bonificacions de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, que estaven aturats des de l’any 2018 a causa d’una discrepància formal i d’interpretació entre l’Ajuntament i la Diputació a l’hora d’aplicar aquesta bonificació. Una situació que ha generat més de 400 expedients pendents de tramitar.

Finalment Ajuntament i Diputació –que és l’ens encarregat de gestionar la recaptació dels tributs municipals- han acordat aclarir i millorar el sistema per aplicar les bonificacions. A més, l’Ajuntament ha incorporat recentment tres administratius per tal d’intensificar la tramitació dels expedients i efectuar el pagament al més aviat possible. L’import a retornar incorporarà els interessos corresponents de demora si s’escau.

Actualment ja s’han tramitat un 12% dels expedients acumulats, dels quals un 90% són amb informe favorable. Els expedients que no gaudeixin d’informe favorable s’estudiaran cas per cas.

A mesura que es van desencallant els expedients, l’Ajuntament està enviant una carta individualitzada per informar de la situació dels expedients als interessats/ades.

Alba Gordó, regidora de Sostenibilitat i Comissionada per a l’Emergència Climàtica: “en primer lloc ens volem disculpar per la tardança en el pagament d’aquesta bonificació. Hem intentat desencallar-ho al més aviat possible perquè la nostra voluntat és afavorir al màxim la instal·lació de sistemes d’autoconsum fotovoltaic i fototèrmic a Sant Cugat. I per fer-ho la implicació de la ciutadania en la transició energètica i ecològica és clau, i l’administració ha de donar-hi tot el suport”.