Ajuntament

La ciutadania demana impulsar la mobilitat sostenible per mantenir la qualitat de vida de Sant Cugat

11/01/2023
Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament ha presentat un nou bloc de l’enquesta ciutadana inclosa a les Dades Obertes de Ciutat (DOC), l’eina per donar a conèixer l’opinió sobre aspectes de Sant Cugat, els serveis i el govern municipal (www.santcugat.cat/doc). En aquesta ocasió les preguntes s’han centrat en la qualitat de vida de la ciutat i la mobilitat.

Una àmplia majoria de la ciutadania (91’4%) considera que l’essència de l’èxit de Sant Cugat és la seva qualitat de vida i la vincula (81’1%) a tenir menys contaminació, més espais verds i més equipaments com per exemple els esportius.

Per aquest motiu la majoria dels santcugatencs i sancugatenques (93’8%) demanen a l’Ajuntament que una de les seves prioritats sigui garantir aquesta qualitat en el futur i que treballi en la modernització de la ciutat perquè estigui millor preparada per als reptes dels nous temps (88’8%).

En aquest sentit, la ciutadania assenyala l’impuls de la mobilitat sostenible com un aspecte clau. Pel que fa a l’ús del cotxe a Sant Cugat, que s’ha doblat en les dues darreres dècades, un 73’7% creu que l’Ajuntament hauria de prendre mesures per tal que aquest fet no afecti la qualitat de vida de la ciutat. A més a més com a actuacions de futur reclama seguir ampliant les zones de vianants (86’6%), la xarxa de carrils bici (72’6%) i l’àrea verda (89’9%). També demana pacificar els entorns escolars (86’6%), habilitar nous Park&Ride (80’9%) i renovar la flota de vehicles municipals perquè sigui 100% elèctrica o híbrida (58’3%).

Pel que fa a la sensibilitat de l’Ajuntament per la sostenibilitat, un 37’4% de la ciutadania creu que ha millorat respecte fa 4 anys, mentre que un 10’2% considera que ha empitjorat. Pel 45’9% ha seguit igual.

Així mateix, un 29’7% creu que la gestió dels entorns escolars a Sant Cugat ha millorat respecte fa 4 anys, mentre que un 9’5% considera que ha empitjorat. Pel 45’8% ha seguit igual.

Finalment, en l’àmbit educatiu, cal remarcar que un 76’4% de la ciutadania està d’acord en el projecte de la nova escola La Mirada.

L’enquesta ciutadana del DOC, feta per l’empresa Celeste-tel, s’ha realitzat amb 800 entrevistes a persones censades al municipi entre el 12 i el 30 de novembre d’enguany. El mostreig s’ha fet de forma aleatòria i proporcional. Pel que fa al gènere, un 52’3% han estat dones i un 47’7% homes. Per franges d’edat, un 19’1% ha estat entre els 18 i els 30 anys; un 23’8% dels 31 als 44 anys; un 38’1% dels 45 als 64 anys; i un 19% de més de 65 anys.