Ajuntament / Participació

La ciutadania de Sant Cugat aprova la gestió del Govern municipal durant la crisi de la COVID-19

18/06/2020
Comparteix aquesta notícia

Ho revela l’enquesta sobre percepció de la ciutadania entorn de la COVID-19 que s’ha fet a Sant Cugat durant el mes de maig i que s’ha presentat aquest dijous. El qüestionari es va fer entre els dies 6 i el 22 de maig (en fase 0 i 0.5 de la desecalada) a través de les xarxes socials i en total, ha permès recollir 915 enquestes vàlides de persones majors de 16 anys empadronades a la ciutat.

El Govern municipal, l’únic que aprova:

Preguntats per la gestió que han fet les institucions de la crisi sanitària, els santcugatencs i santcugatenques puntuen la tasca del Govern municipal amb una nota mitjana de 5,1 mentre que puntuen la Generalitat amb un 4,9 i el govern de l’Estat amb un 3,8.

Pel que fa a la gestió concreta feta per l’Ajuntament, una tercera part de les persones enquestades afirma que coneix el Pla Municipal per fer front a la crisi generada per la COVID-19 i el valoren amb una nota de 6,2

Bona valoració dels Serveis Socials:

Per serveis, els més ben valorats durant aquesta crisi són els comerços d’alimentació (amb una nota de 8,3) i les farmàcies (8,2), seguits de les xarxes de voluntariats i suport, els centres d’assistència primària i el serveis socials, que treure una puntuació de 7 sobre 10, la més alta dels darrers 15 anys.

En relació al coneixement i ús que s’ha fet d’aquests serveis socials, un 37 % de les persones enquestades afirma que els coneix i un percentatge similar diu que els ha utilitzat alguna vegada. D’aquestes, gairebé un 7 % afirmen que els han fet servir durant aquesta crisi.

En la mateixa línia, cal remarcar que el 85 % de les persones enquestades considera totalment necessaris serveis universals com la sanitat i els serveis socials.

D’altra banda, prop del 15 % de la població diu que ha demanat ajuda a familiars o veïnat des que es va decretar l’estat d’alarma, i un 50% afirmen que han percebut actituds de col·laboració i solidaritat entre la població de la ciutat.

El 13,5 % de la població s’ha vist afectada per un ERTO:

A aquesta xifra s’hi suma un 7 % més de les persones enquestades, que diuen que els hi ha anul·lat treballs prèviament contractats o aparaulats i un 4,5 % que no els hi ha renovat el contracte o els han cessat en període de prova. El col·lectiu més afectat la pèrdua del lloc de treball és el de les persones entre 25 i 34 anys.

D’altra banda, més de la meitat dels enquestats reconeixen que els ingressos a la seva llar s’han reduït durant la crisi, mentre que a l’hora de valorar la seva situació econòmica, el 47 % afirmen que s’ha mantingut igual i un 46 % considera que ha empitjorat. Es tracta d’una percepció més negativa que la recollida per l’enquesta que el Centre d’Estudis d’Opinió va fer a l’abril a Catalunya, en què el 37 % dels enquestats considerava que la seva situació econòmica havia empitjorat.

Canals d’informació durant la crisi:

A l’hora d’informar-se sobre la pandèmia i l’estat d’alarma, la població santcugatenca ha optat majoritàriament per la televisió, la premsa i mitjans digitals i les xarxes socials.

Pel que fa a la informació de la situació a la ciutat, destaquen el Tot Sant Cugat (52,4 %), seguit de les xarxes socials de l’Ajuntament (23 %), de Cugat.cat (21,9%) i la web municipal (17 %)

 Molta preocupació per la pandèmia i pels efectes del confinament:

Segons les dades de l’enquesta, la pandèmia preocupa molt a la població de Sant Cugat (amb un nivell de preocupació mitjà de 8 sobre 10). I entre els aspectes personals que més preocupen, destaca clarament l’economia (33,5 %), seguida de la salut (22,4 %).

També es constata que a la majoria dels enquestats els hi preocupen bastant o molt tant els efectes físics com les conseqüències emocionals del confinament, i que l’estat d’ànim predominant durant aquest període ha estat la incertesa (amb una valoració mitjana de 7 sobre 10), seguida per la tristesa (5,2 sobre 10).

Altres dades que es desprenen de l’enquesta de percepció ciutadana entorn de la COVID-19 són que la gran majoria de santcugatencs i santcugatenques s’ha quedat a casa durant el confinament (83,2 %), mentre que prop del 13 % de la població ha sortit per anar a treballar, la majoria d’ells en serveis essencials.

També es posa de manifest que el 61,4 % de les persones enquestades diuen que no han tingut la malaltia i només l’1,8 % l’ha tingut o la tenia en el moment de respondre el qüestionari. Destaca, però, un 23 % de la població que no està segura de si l’ha tingut o no i un 11,4 % que creuen que l’han tingut o la tenien en el moment de respondre.