Territori

L’Ajuntament obre una borsa per a arquitectes i enginyers que vulguin col·laborar en projectes de millora urbanística

27/04/2020
Comparteix aquesta notícia

Amb l’objectiu d’ajudar a la reactivació econòmica després de la pandèmia de la Covid-19, l’àmbit d’Urbanisme i projectes de l’Ajuntament ha obert una borsa per sol·licitar currículums d’equips multidisciplinars en arquitectura i enginyeria.

L’objectiu de l’Ajuntament és elaborar un directori intern de professionals per encarregar-los (quan s’escaigui i a través de contractes menors) projectes per a la millora urbanística i arquitectònica de la ciutat.

Per fer la selecció del contractista s’ordenaran els currículums en funció de la modalitat i del grau d’experiència, i s’aniran demanant un mínim de tres ofertes per a cada contracte que s’adjudicaran en funció de la millor oferta presentada. La durada d’aquesta borsa serà d’un any com a màxim.

Concretament, l’Ajuntament demana perfils en sis modalitats:

1. Planificació i gestió urbanística, mobilitat i estudis ambientals.
2. Espai públic.
3. Rehabilitació de patrimoni.
4. Edificació d’equipaments Esportius
5. Edificació altres d’equipaments (no Esportius).
6. Infraestructures de la via pública: obra pública, instal·lacions urbanes, etc…

Els currículums s’han de presentar en format digital a l’adreça de correu electrònic urbanisme@santcugat.cat indicant: nom de l’equip o persona jurídica que el representa; perfils professionals que l’integren; i el contacte del responsable de l’equip professional (telèfon i correu electrònic).

La presentació es farà per cada una de les sis modalitats i si l’equip es presenta a més d’una caldrà fer-ho en arxius separats dins del mateix correu electrònic.

Caldrà acompanyar els currículums d’una copia del títol habilitant per contractar i d’una relació dels treballs efectuats en els darrers 5 anys indicant el nom del treball amb dades com: nom del pla i/o projecte, el pressupost, la superfície, les dates d’aprovació, dates de finalització de les obres, i altres dades que es considerin significatives.

L’extensió màxima del currículum serà de cinc pàgines i el termini de presentació finalitzarà el 31 de juliol de 2020.