Seguretat ciutadana

Sant Cugat impulsa un pla per coordinar les actuacions davant tots els riscos de protecció civil

22/03/2022
Comparteix aquesta notícia

El ple municipal celebrat ahir va aprovar inicialment i per unanimitat el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

Aquest document neix a partir del treball continuat que realitza l’Ajuntament per minimitzar les situacions que potencialment poden suposar un risc i, en cas de produir-se una emergència, actuar el més ràpidament possible per minimitzar els danys -tant humans, materials o ambientals- i intentar tornar a la normalitat al més aviat possible.

Tota aquesta tasca està planificada per part del servei de Protecció Civil de Sant Cugat. També és necessària una bona coordinació entre els diferents serveis preventius i cossos d’emergències, tant professionals com de voluntaris, de l’administració local com d’altres administracions i entitats.

Fins ara Sant Cugat disposa d’un Pla de Protecció Civil i diferents plans d’actuació, un per cada risc. Ara amb el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) es disposarà també d’un únic Pla que contempla tots els riscos de Protecció Civil al nostre municipi. Això suposa una avantatge quan s’han de realitzar les corresponents actuacions davant la concurrència de diferents riscos o situacions d’emergència i, també, a l’hora de gestionar les corresponents actualitzacions i revisions.

Amb el DUPROCIM l’Ajuntament dóna compliment a allò que estableix la normativa vigent i segueix treballant per la prevenció i actuació davant d’una emergència en benefici de la ciutadania, dels béns i del medi ambient.

Una vegada aprovat al ple, s’obrirà un període d’al·legacions abans de la seva aprovació definitiva.