Seguretat ciutadana

Sant Cugat consolida la baixada dels fets delictius durant dos anys consecutius amb una reducció total del 23,36%

19/03/2021
Comparteix aquesta notícia

Sant Cugat ha registrat durant l’any 2020 un total de 3.830 infraccions penals, això representa un descens del 20,44% respecte al 2019 i consolida la tendència a la baixa dels darrers dos anys en què els fets han disminuït un 23,36%.

Malgrat que s’han produït menys delictes, l’activitat policial creix a Sant Cugat i en el darrer any s’han incrementat les detencions un 1,36%.

La ràtio de criminalitat de la localitat, és a dir el nombre de delictes per cada 1.000 habitants de Sant Cugat, és de 41,63 fets, i és inferior al de la Regió Policial Metropolitana Nord i al de Catalunya en 6 i 14 punts respectivament.

L’any 2020, els delictes contra les persones s’han reduït un 12,74%, han passat de 361 fets el 2019 a 315 el 2020. Quant als fets contra el patrimoni, han caigut un 19,79% respecte a l’any anterior, de 4.134 fets el 2019 hem passat a 3.316 el 2020. En ambdós casos tornen a baixar per tercer any consecutiu.

Els fets patrimonials són els delictes principals a Sant Cugat i representen un 86% del total dels fets delictius coneguts. En canvi els delictes contra les persones, malgrat la seva gravetat, són puntuals, els més habituals són les amenaces i les lesions.

La coordinació i col·laboració que mantenen els Mossos d’Esquadra amb la Policia Local de Sant Cugat del Vallès a través d’operacions i dispositius conjunts per combatre la delinqüència han contribuït de manera notòria en la reducció dels fets delictius.

Destaquem, per la seva efectivitat, el dispositiu conjunt per a la prevenció de robatoris a domicili, així com el dispositiu especialitzat en fets delictius més específics de Nadal, amb l’objectiu d’evitar robatoris, furts i estafes que s’incrementen en aquestes dates.

En els fets contra el patrimoni baixen totes les tipologies delictives

Els delictes de robatori amb força a empresa i a domicili són els que han tingut una major reducció i del 46% i del 41% respectivament respecte a l’any anterior.

Els furts, els robatoris amb força a empreses i els robatoris a l’interior de vehicle són els únics fets delictius que van pujar l’any passat i que, en canvi ara s’han reduït significativament.

Es dona la circumstància que, les estafes, malgrat el que es podria pensar, s’han reduït un 4% tot i el context de pandèmia.

Robatoris amb força a domicilis

Els robatoris amb força domicili baixen per tercer any consecutiu després de 13 anys de pujada i la reducció respecte al 2017 és d’un 61%. Malgrat això, els detinguts per aquesta tipologia delictiva es manté alt. A més, de les 46 persones detingudes per robatoris a domicili 16 van ingressar a presó.

A tots els barris s’ha reduït aquests delictes entre un 24 i un 52 per cent, excepte el barri de Les Planes que va patir un sol fet l’any passat i 5 fets enguany. A Nucli, Mira-sol i La Floresta baixen aquests delictes per tercer any consecutiu i a Valldoreix per segon any.

Arran de la preocupació que genera aquesta tipologia delinqüencial i malgrat la reducció de fets, s’han creat grups de treball específics amb la Policia Local per encarar-la i mantenir la corba a la baixa. La coordinació i la col·laboració entre els dos cossos policials del territori forma part d’aquest pla que té per objectiu neutralitzar les accions dels delinqüents en aquest àmbit.

La feina que realitzen els cossos policials en l’àmbit de la prevenció és cabdal per fer arribar consells de seguretat a la gent gran, veïns i altres ciutadans amb l’objectiu d’evitar ser víctimes d’un fet delictiu. Les mesures de seguretat que els Mossos expliquen en les múltiples xerrades que s’organitzen durant tot l’any tenen com a objectiu prevenir fets delictius, entre els quals destaquen els relacionats amb l’àmbit de la llar.

Els fets contra les persones baixen també en totes les tipologies delictives

Aquests fets delictius en global decreixen un 12,74%, els delictes contra la llibertat sexual baixen un 26%, així com la violència de gènere i la domèstica, un 14% la primera i un 15% la segona.

Cal fer l’incís que, malgrat que les denúncies de violència de gènere i la domèstica han baixat és probable que els fets no ho hagin fet, i més especialment durant el confinament. La gravetat d’aquesta tipologia delictiva fa que s’impulsi sempre l’increment d’esforços per evitar-los.

Valoració General sobre les dades delinqüencials

En general, Sant Cugat presenta un índex òptim en matèria de seguretat pública i les dades indiquen una reducció de totes les tipologies delictives. Si bé és cert que la pandèmia ha marcat l’índex delinqüencial, el nombre de fets delictius de Sant Cugat del Vallès és inferior al de Catalunya i al de la Regió Policial Metropolitana Nord.

3106 propostes de denuncies de Mossos d’Esquadra vinculades a la pandèmia de la Covid-19

La Covid-19 ha marcat la feina policial tant de l’any 2020 com de l’actual. Els cossos policials han vetllat pel compliment de les restriccions imposades per controlar la pandèmia. En aquest context, els Mossos d’Esquadra han fet 2.818 propostes de sancions en el període comprès del 14 de març al 31 de desembre de 2020 i 288 en el que portem d’any.

LA PANDÈMIA I ELS CONFINAMENTS MARQUEN LES ACTUACIONS DE LA POLICIA LOCAL

Baixen un 12% els accidents de trànsit i 41% els delictes contra la seguretat viària

Les dades recollides per la Policia Local reflecteixen també els efectes que ha tingut la pandèmia i els diferents períodes de confinament que han suposat una menor la circulació de vehicles a la ciutat. En aquest sentit cal destacar que han baixat els accidents de trànsit amb ferits (-12%, passant de 216 a 190) i el nombre de víctimes mortals ha estat zero (en el període anterior es van produir 2 morts en accidents de trànsit). Tot i aquestes bones dades, cal tenir en compte que malauradament els ferits greus han augmentat un 43%, passant de 7 a 10. Pel que fa als delictes contra la seguretat viària, han baixat un 41%. Ha estat especialment destacable la baixada de casos de conducció sota els efectes de l’alcohol i/o drogues, que pràcticament s’ha reduït a la meitat, passant de 115 denúncies a 61. Finalment, la menor circulació de vehicles també s’ha deixat notar en un descens d’un 44% de les denúncies de trànsit.

Baixen els incidents de seguretat ciutadana però pugen els de convivència i civisme

El total d’incidents registrats per la policia local han baixat un 22%. Entre aquesta reducció cal destacar la baixada d’alarmes, d’incendis, de danys o de baralles a la via pública. Tot i aquesta reducció general, malauradament els incidents de violència de gènere o conflictes familiars pràcticament s’han mantingut igual respecte el període anterior. D’altra banda, el període de confinament s’ha reflectit també en un augment significatiu del 41% en convivència i civisme. Entre aquest tipus d’actuacions, cal subratllar les molèsties produïdes per música, sorolls i botellots, que han crescut un 71% (passant de 936 a 1608 actuacions).

1.630 denúncies per infraccions mesures COVID (març 2020-gener 2021)

Des de l’inici de l’estat d’alarma (març 2020) i fins al gener 2021 la Policia Local ha realitzat un total de 1.630 denúncies per infraccions relacionades amb les mesures sanitàries per fer front a la COVID. Del total d’aquestes denúncies, 855 s’han posat en base al Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador ESPECÍFIC per incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

Conclusió

Aquests resultats són producte de la suma d’esforços i en aquest context s’ha de posar en relleu una gran conscienciació de la ciutadania pel que fa a les mesures d’autoprotecció als habitatges. Així com les més de 5.300 trucades que s’han fet durant el 2020 als telèfons d’emergències i que han afavorit detencions i identificacions de qualitat.