Seguretat ciutadana

L’Ajuntament sol·licita la delegació de la competència sancionadora per l’incompliment de les mesures sanitàries per fer front a la Covid-19

12/03/2021
Comparteix aquesta notícia

L’alcaldessa, Mireia Ingla; el regidor de Seguretat Ciutadana, Francesc Carol, i el cap de la Policia Local, Joaquim Martín, han explicat aquest matí que l’Ajuntament sol·licitarà a la Generalitat poder assumir la competència sancionadora davant incompliments de mesures anti-COVID. Aquesta sol·licitud es formalitzarà dilluns vinent al ple municipal.

Cal tenir en compte que el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19, convalidat pel Parlament de Catalunya, en sessió de 9 de setembre de 2020. Es consideren infraccions lleus, entre moltes altres, les següents actuacions:

• Incompliment de l’obligació de l’ús de la mascareta
• Incompliment de l’horari d’obertura i tancament d’establiments i activitats
• Incompliment de la distància física interpersonal de seguretat en llocs públics o privats, oberts o tancats
• Incompliment d’una ordre general de confinament
• Incompliment de les limitacions de concentració de persones en reunions i o trobades tant en l’àmbit privat com el públic

En el darrer any la Policia Local ha practicat 855 denúncies lleus. D’aquestes denúncies 204 es corresponen a situacions de saltar-se confinament sense causa justificada, especialment el nocturn, però també el municipal o comarcal, 126 per no portar mascareta o no fer-ne bon ús, 62 per consum alcohol via pública i 44 per trobades/reunions en major nombre a l’autoritzat.

Totes aquestes denúncies s’han tramitat a la Generalitat de Catalunya perquè imposi les sancions pertinents i en faci el cobrament.

El Decret Llei 30/2020 preveu que l’exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans competents de l’Administració de la Generalitat. No obstant això, l’esmentat Decret estableix que la Generalitat pot delegar la competència sancionadora per la comissió d’infraccions lleus en els ajuntaments que així ho sol·licitin.

L’Ajuntament sol·licita la competència sancionadora al Departament de Salut perquè la millora general de la situació sanitària permetrà la represa de les activitats culturals, esportives, lúdiques i econòmiques al municipi, i des de l’Ajuntament es vol fer un major control i seguiment de les resolucions de les autoritats sanitàries.

Francesc Carol, regidor de Seguretat Ciutadana: “l’assumpció de competències sancionadores en matèria d’infraccions lleus a favor de l’Ajuntament és un element més de millora del servei a la ciutadania en el marc d’un model de servei de proximitat on la valoració del procediment administratiu d’esmena o sancionador estigui sota els criteris dels serveis municipals amb delegació d’autoritat amb competències en investigació administrativa o d’instrucció”.

Joaquim Martín, cap de la Policia Local: “la nova estructura de comandament permet assumir aquestes responsabilitats amb garanties d’execució i que la Policia Local està capacitada per iniciar els procediments administratius sancionadors per la via de l’article 61 de la LPACAP”.

Mireia Ingla, alcaldessa: “és molt positiu que la Policia Local assumeixi més competències i responsabilitats per millorar el serveis a la ciutadania i aprofundir en un model de més proximitat amb els veïns i veïnes del municipi”.

“En una immensa majoria la ciutadania de Sant Cugat s’ha comportat de manera exemplar i cívica respectant les restriccions de mobilitat, els confinaments i fent un ús adequat de les mascaretes per reduir el contagi del virus, però una mínima part no i s’ha hagut de sancionar”.

“Amb aquesta decisió que pren el Govern de la ciutat per gestionar tot el tràmit administratiu de les sancions volem combatre la sensació que existeix una certa impunitat amb l’incompliment de les normes de seguretat sanitària que s’han decretat en cada moment per lluitar contra la covid-19”.