Ciutadania / Salut

L’Ajuntament impulsa un Pla per promoure l’autonomia i l’apoderament de la població amb discapacitat

18/06/2021
Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament impulsa un Pla per promoure l’autonomia i l’apoderament de la població amb discapacitat

El Pla aborda 5 grans àmbits de treball: insersió laboral, habitatge, mobilitat, educació i suport familiar a les persones cuidadores

 

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Núria Gibert, ha presentat aquest matí el Pla d’acció per a persones amb discapacitat 2021-2024, que es portarà a aprovació al ple ordinari del mes de juny.

L’objectiu d’aquest document és identificar i detallar el conjunt de recursos i actuacions per promoure l’autonomia i l’apoderament de la població amb discapacitat de Sant Cugat des d’una perspectiva integral. En concret, el Pla aborda cinc grans àmbits de treball:

  • Inserció laboral, ocupacional i educació post-obligatòria
  • Habitatge i vida autònoma
  • Mobilitat i accessibilitat
  • Educació, esports, cultura i lleure
  • Suport familiar i persones cuidadores

Per cadascun d’aquests àmbits, es proposen una sèrie d’accions a desenvolupar a curt i mig termini per tal de millorar la resposta a les necessitats i problemàtiques de les persones amb discapacitat del municipi i les seves famílies.

El Pla està dissenyat per desenvolupar-se a través d’una implementació activa i transversal al llarg dels propers 4 anys (2021-24). La proposta tècnica del Pla identifica un eix transversal de gestió que ha de garantir el compliment de les actuacions de la resta de les línies estratègiques, juntament, amb una comissió de seguiment municipal formada per personal tècnic de l’Ajuntament i representants de les diverses Taules de participació existents.

Un Pla integrador, participatiu i plural

L’elaboració d’aquest pla parteix d’una diagnosi elaborada l’any 2018 per la Fundació Pere Tarrés amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquesta diagnosi tenia l’objectiu de recopilar els recursos existents al municipi, determinar les mancances i punts a millorar així com conèixer la percepció que tenen les persones usuàries dels serveis del municipi destinats a les persones amb discapacitat, per tal de definir, a partir d’aquestes informacions, el pla d’actuació dirigit a les persones amb discapacitat.

La metodologia d’elaboració del Pla s’ha basat en processos participatius cercant la flexibilitat, el consens i la generació d’evidència, tenint en compte la realitat de les persones amb discapacitat des d’una visió integradora i plural.

Per realitzar el Pla d’Actuació s’ha prioritzat donar veu a tres col·lectius preferents:

  1. Les persones amb discapacitat
  2. Familiars de persones amb discapacitat
  3. Els i les professionals i tècniques de serveis especialitzats que ofereixen atenció a persones amb discapacitat

A nivell d’estructura organitzativa, s’ha creat un Grup Motor format per personal tècnic i persones representants de les Taules de Participació de persones amb discapacitat i accessibilitat universal, i diverses comissions participatives formades per entitats i persones amb discapacitat.