Una Ciutat en marxa: nous equipaments, millor entorn i més habitatge públic