Ple municipal

Llum verda a les Ordenances Fiscals 2021, pensades per fer front a la crisi de la COVID-19

29/12/2020
Comparteix aquesta notícia

El ple municipal celebrat aquest matí ha aprovat –amb els vots a favor d’ERC, PSC, CUP, i el vot en contra de JuntsxSantCugat i Ciudadanos- les Ordenances Fiscals (OOFF) de l’Ajuntament per a l’exercici 2021.

Pere Soler, tinent d’alcaldia d’Hisenda: “aquestes ordenances s’han dissenyat seguint l’estratègia marcada al Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el Pla municipal per lluitar contra la crisi de la COVID. Per aquest motiu les bonificacions socials, les ambientals (emergència climàtica) i les de recuperació econòmica (crisi COVID) són els objectius més destacats”.

Les OOFF han rebut dues propostes d’al·legacions: del grup municipal de Ciutadans i de l’Associació de promotors i constructors de Barcelona. D’altra banda, a proposta dels serveis de medi ambient i jurídics municipals, s’incorporen unes rectificacions materials en la ordenança del IBI i de la Taxa de prestació de serveis urbanístics.

Les propostes rebudes tant del grup Ciutadans com de l’Associació de promotors i constructors de Barcelona han estat estudiades pels serveis jurídics municipals. La gran majoria d’aquestes al·legacions no poden valorar-se, ja sigui perquè la legislació no ho permet com perquè algunes de les propostes pretenen modificar ordenances que no han estat subjectes a aquest expedient, i per tant, no es poden al·legar sobre ordenances aprovades en l’exercici anterior.

Només es podria valorar i estudiar la proposta de Ciutadans del canvi de trams en l’IBI de les famílies nombroses, però s’ha desestimat perquè podria afectar els ingressos previstos per aquest impost per sobre del que s’ha pressupostat per al 2021.

Les bonificacions socials, ambientals i de suport al petit comerç, protagonistes de les OOFF

Les OOFF tenen tres grans objectius estratègics:

• Bonificacions socials: es preveu congelar tributs i aplicar la tarifació social a les bonificacions de l’IBI per a les famílies nombroses.

• Bonificacions ambientals: s’ha creat un coeficient reduït del 0,2% sobre l’impost de l’ICIO per a totes aquelles instal·lacions d’elements per l’aprofitament d’energia solar, biomassa, geotèrmic i/o sistemes per l’estalvi d’aigua. També es mantindrà l’exempció total de la taxa urbanística en aquestes instal·lacions i es refà el redactat per tal de bonificar en l’IBI, durant 5 anys, als habitatges que hagin fet aquest tipus d’instal·lacions.

• Bonificacions promoció econòmica: s’han adaptat les taxes d’ocupació de via pública, de recollida de residus comercials i de mercats municipals. Aquesta adaptació permetrà poder bonificar fins a un 80% aquestes taxes sempre que es produeixi una situació extraordinària, com ha passat amb la COVID-19. Aquest nou redactat agilitzarà enormement els tràmits i facilitarà aplicar descomptes d’aquesta taxa als comerciants de la ciutat en cas de necessitat.