Ple municipal

L’Ajuntament impulsa noves bonificacions socials, ambientals i de suport al petit comerç i congela tots els tributs municipals

27/10/2020
Comparteix aquesta notícia

El ple municipal celebrat aquest matí ha aprovat provisionalment –amb els vots a favor d’ERC, PSC i CUP i els vots en contra de JuntsxSantCugat i C’s- la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021.

L’equip de govern ha destacat que aquest marc d’ingressos s’ha dissenyat seguint l’estratègia marcada al Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el Pla municipal per lluitar contra la crisi de la COVID. Per aquest motiu les bonificacions socials, les ambientals (emergència climàtica) i les de recuperació econòmica (crisi COVID) seran les protagonistes d’aquests comptes.

Una de les principals novetats d’enguany és l’aplicació de la tarifació social a les bonificacions de l’IBI per a les famílies nombroses. D’aquesta manera, la bonificació ja no serà lineal sinó que es concedirà en funció dels ingressos familiars.

El suport al petit comerç i a la promoció econòmica també és una de les principals novetats de les OOFF. En aquest sentit, es modificarà el redactat de les taxes de recollida de residus, mercats municipals i ocupació de la via pública per permetre mitjançant un Decret d’Alcaldia una reducció de fins el 80% en cas de produir-se una situació excepcional (com per exemple un confinament o un tancament parcial de l’activitat). Aquest nou redactat agilitzarà enormement els tràmits i facilitarà aplicar descomptes d’aquesta taxa als comerciants de la ciutat en cas de necessitat.

Pel que fa a l’impuls de les polítiques ambientals i de lluita contra l’emergència climàtica, l’Ajuntament crearà una nova tarifa reduïda de l’impost de construccions i obres (ICIO) per a les obres d’instal·lacions d’elements d’aprofitament d’energia solar, biomassa, geotèrmic i/o sistemes per estalvi d’aigua. Així mateix, es refà el redactat de la bonificació del 50% de l’IBI a habitatges amb instal·lacions fotovoltaiques per tal de facilitar la seva tramitació i concessió (no afecta econòmicament).

L’IBI i la resta d’impostos, congelats

Amb la voluntat de no incrementar la pressió fiscal envers la ciutadania en l’actual context de crisi COVID, l’equip de govern proposa congelar el conjunt de tributs, taxes i preus públics municipals.

Pel que fa l’impost de Béns Immobles (IBI), es mantindrà el mateix tipus impositiu que enguany (0’528%).

Una vegada aprovades les OOFF al ple municipal, ara s’obrirà un període per presentar al·legacions. La previsió de l’equip de govern és poder-les aprovar definitivament en un altre ple abans d’acabar l’any.