Ple municipal

L’Ajuntament assoleix el pressupost més alt d’inversions (19’7M€) per contribuir a la recuperació econòmica i social davant la crisi de la COVID

22/03/2021
Comparteix aquesta notícia

Augmentar la despesa i la inversió per fer front a la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la COVID. Aquest és el principal objectiu de l’equip de govern (ERC, PSC i CUP), que aquesta tarda ha aprovat inicialment al ple uns comptes municipal per al 2021 que –com va passar amb el pressupost 2020- continuen creixent respecte l’any anterior. Els grups municipals de JuntsxStCugat i C’s hi ha votat en contra.

L’elaboració del pressupost s’ha dut a terme prenent com a referència el Pla d’Actuació del Mandat (PAM). Per aquest motiu els números municipals s’han dissenyat en funció dels 8 objectius estratègics establerts en aquest full de ruta de l’actuació municipal: 1) Resoldre l’emergència habitacional; 2) Dignificar i visibilitzar l’àmbit de les polítiques socials; 3) Aplicar les polítiques feministes i d’igualtat; 4) Fer de Sant Cugat una referència en la transició ecològica; 5) Prioritzar les polítiques d’educació, cultura, esports i lleure; 6) Assegurar un desenvolupament urbà sostenible; 7) Impulsar un pacte per l’ocupació de qualitat; i 8) Assegurar la bona gestió dels recursos públics.

Pere Soler, tinent d’alcaldia d’Hisenda: “Presentem un pressupost realista i plenament emmarcat en l’estratègia establerta al Pla d’Actuació del Mandat. A la vegada, també son uns comptes ambiciosos i expansius per tal que l’Ajuntament sigui un dels motors de la recuperació davant la crisi de la COVID. Invertirem més que mai i reforçarem totes les àrees estratègiques per assegurar un Sant Cugat amb justícia social perquè ningú es quedi enrere”.

Les grans xifres del pressupost 2021

La xifra global del pressupost 2021 és de 152.689.306’23 €€, dels quals 133.012.934’11 € corresponen al pressupost ordinari i 19.676.372,12 € al pressupost d’inversions.

Respecte el pressupost anterior, globalment s’ha registrat un augment del 2’3% ja que el 2020 va ser de 149.161.482’19.

La inversió més alta assolida per l’Ajuntament

Un dels aspectes més destacats dels comptes municipals és l’augment d’un 55% del pressupost d’inversions, que passa de 12’7 M€ (2020) a 19’7 M€ (2021). És la xifra d’inversions més alta presentada mai en un pressupost de l’Ajuntament. Amb aquest esforç inversor es busca contribuir a dinamitzar l’activitat econòmica –generant ocupació- i seguir impulsant millores per a la ciutat. Els projectes concrets que rebran inversió són:

• Compra de patrimoni (4 M€): es fa aquesta reserva per poder dur a terme la possible compra de l’edifici de la Torre Negra i altres
• Complex Aquàtic Mira-sol (3’3 M€)
• Expropiacions zones verdes (4 M€)
• Habitatge públic a través de Promusa (2 M€)
• Vianantització carrer Anselm Clavé (0’5 M€)
• Camí escolar de la Floresta – Pont del diari (0’45 M€)
• Inversió millora Monestir (0’39 M€)
• Inversió millora masia can Monmany (0’22 M€)
• Obres rehabilitació Centre Emprenedoria (0’14 M€)

D’altra banda, enguany també es proposa un canvi important d’organització de les inversions: es faran dotacions globalitzades per àmbits d’actuació i posteriorment s’adaptaran als projectes de cadascun d’aquests àmbits. En aquest sentit, cal destacar la inversió en àmbits tan estratègics com la Participació Ciutadana (1’2 M€); el Manteniment Urbà (1’2 M€); la Mobilitat (0’65 M€); els Esports (0’6 M€); la Cultura (0’45 M€); els Serveis Socials (0’4 M€); el Medi Ambient (0’2 M€) o l’Educació (0’1 M€).

Inversió de romanents per lluitar contra la COVID

Aquest esforç inversor es complementarà amb 17’5 M€ de romanents del pressupost 2020 que es dedicaran a impulsar mesures directes per lluitar contra els efectes de la COVID. D’aquesta manera, l’Ajuntament podrà continuar impulsant el Pla Municipal per fer front a la pandèmia que compta ja amb més de 100 actuacions projectades.

L’habitatge, una aposta de ciutat

Pel que fa a l’habitatge, tal com es va comprometre el nou equip de govern es farà una aportació anual de 2 M€ a PROMUSA per cofinançar la política pública d’habitatges. És una de les línies estratègiques municipals per fer front a la situació de dificultat d’accés a l’habitatge que hi ha a la ciutat.

Consolidació dels ingressos i garantia de finançament dels ens públics municipals

L’increment pressupostari és possible gràcies a la consolidació dels ingressos municipals i de la bona situació econòmica de l’Ajuntament. Aquest fet també permet garantir el finançament de tots els ens públics municipals -organismes autònoms, Promusa i EPEL Cugat.cat- així com donar cobertura a l’increment salarial del 0’9% establert en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021.

D’altra banda, també cal destacar que l’amortització de préstecs que l’Ajuntament va fer durant l’exercici 2020 va alleugerir la pressió financera de l’Ajuntament. Aquesta bona gestió de les finances municipals ha permès ara una major disponibilitat d’endeutament per a les inversions previstes al pressupost 2021.

Un Ajuntament amb números verds

El marc pressupostari en què s’ha elaborat el pressupost 2021 ha estat en una situació econòmica i financera sanejada i ajustada als criteris de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera tal com s’ha posat de manifest en la liquidació pressupostària de l’exercici 2020. A més a més, cal remarcar que el govern de l’estat ha suspès les regles de despesa per a l’exercici de 2021, fet que permet l’Ajuntament poder disposar d’encara més marge de maniobra per contribuir a superar la crisi generada per la COVID.