Mobilitat

Llum verda del ple al Pla estratègic per fomentar la mobilitat elèctrica

10/05/2023
Comparteix aquesta notícia

El ple municipal celebrat aquesta tarda ha aprovat inicialment –amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte C’s i la regidora no adscrita, que s’han abstingut- el Pla Estratègic de Mobilitat elèctrica a Sant Cugat amb l’objectiu de continuar impulsant iniciatives per fomentar la sostenibilitat i la qualitat de l’aire.

El Pla analitza la situació actual del vehicle elèctric a la ciutat i estableix una proposta de planificació per fer front al seu creixement. En aquest sentit, es proposa la implantació de nova infraestructura de recàrrega per tal de donar resposta a l’augment previsible del parc de vehicles elèctics i híbrids endollables.

Jose Gallardo, regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i Transports: “El Pla de Mobilitat elèctrica ens permet establir de manera objectiva una previsió temporal de necessitat d’estacions de càrrega elèctrica per la ciutat del futur que, pel que fa a la mobilitat en transport privat, apostem per un model amb vehicles tecnològicament més eficients que afavoreixi la salut i la qualitat de l’aire per aquelles vies per on han de circular”.

Sant Cugat, per sobre de la mitja catalana de vehicles elèctrics i híbrids endollables

El parc de vehicles al municipal és de 60.163 vehicles (2022), dels quals 1.142 són elèctrics i híbrids endollables. Representen l’1,89% del total, un percentatge superior a la mitjana de Catalunya (1,02%).

El Pla preveu, tenint en compte diversos factors, un creixement continuat dels vehicles elèctrics i híbrids endollables a Sant Cugat: 2.316 per a l’any 2025 (+103%) i 4.117 per al 2028 (+260%).

Bona ràtio d’estacions de recàrrega de vehicles i previsió de creixement

Actualment el municipi disposa de 24 estacions de recàrrega de vehicles elèctrics d’ús públic (ja siguin públiques o privades) situades al carrer o en aparcaments soterrats. D’aquestes, 4 han estat promogudes per l’Ajuntament: a l’av. Pla del Vinyet, c. de la Mina i dues a l’av. Generalitat.

Aquest nombre d’estacions cobreix les necessitats de la ciutat ja que el Pla considera que amb el parc actual se’n necessiten un mínim d’11 (any 2022). En aquests moments, per tant, el municipi té una bona ràtio d’estacions de recàrrega.

Les necessitats, però, creixeran amb l’augment previst de vehicles elèctrics i híbrids endollables en circulació. Concretament, el Pla estableix que l’any 2026 Sant Cugat necessitarà un total de 27 estacions de recàrrega i 39 l’any 2028.

Així mateix, també es proposa un conjunt d’ubicacions on es podrien instal·lar aquestes estacions. Cada proposta s’ha concretat en funció del temps de recàrrega (lenta, semi-ràpida o ràpida) fent-lo compatible amb les activitats que l’usuari pugui fer a l’entorn. En aquests sentit, per exemple, es proposa ubicar estacions de recàrrega ràpida a prop de les principals vies de circulació (autopistes, carreteres principals…) i estacions de recàrrega lentes o semi-ràpides en espais propers a estacions, centres comercials o equipaments (combinant la recàrrega amb l’estona que el vehicle/usuari pugui passar en aquest lloc).