Mobilitat

El ple aprova l’ordenança municipal que regularà la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Sant Cugat

15/03/2021
Comparteix aquesta notícia

L’aprovació definitiva de l’ordenança que regularà la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Sant Cugat s’ha assolit al ple d’aquest dilluns amb els vots favorables del govern (ERC-MES, el PSC i la CUP) i Junts per Sant Cugat. Cs hi ha votat en contra. És el primer pas per crear i donar cobertura normativa a la primera zona de baixes emissions local (ZBE local) de la metròpolis de Barcelona que segueix l’esquema d’accés i circulació de la ZBE Rondes BCN. L’objectiu de l’ordenança és reduir les emissions a l’atmosfera procedents del trànsit rodat per disminuir la contaminació ambiental i així preservar i millorar la qualitat de l’aire i la salut pública.

Englobada dins el Pla d’Acció d’Emergència Climàtica de Sant Cugat, els vehicles als quals no els correspon distintiu ambiental de la DGT (Zero emissions / ECO / B / C) no podran accedir ni circular per la ZBE local de Sant Cugat de dilluns a divendres de 7 a 20 h. Donat el cas, si hi ha un episodi de contaminació, l’Ajuntament podrà fer un decret molt més restrictiu per acomplir amb els valors límit de la qualitat de l’aire.

La ZBE comprèn una àrea de 4 km2 del municipi i està delimitada per la carretera de Vallvidrera, la ronda Nord, l’avinguda de Roquetes, el carrer de Sant Crist Llaceres i el passeig de Valldoreix. Tota la informació es pot consultar a https://santcugat.cat/zbe.

El parc mòbil del municipi actualment és de 54.000 vehicles, dels quals un 20% no tenen dispositiu ambiental.

Les restriccions estipulades per l’ordenança no afecten els vehicles amb autoritzacions especials, com els de transport de persones amb mobilitat reduïda (VPMR) i els de transport de persones amb malalties. Els vehicles amb autoritzacions (llista completa disponible al Registre metropolità) també s’han de registrar i validar la pertinent autorització (https://zberegistre.ambmobilitat.cat) i no ser sancionats.

Sistema de control i sancions

El control de vehicles es realitzarà automàticament mitjançant un sistema de lectura de matrícula amb càmeres fixes als semàfors i un cotxe policia amb càmera. Les infraccions tipificades en l’ordenança se sancionen de conformitat a la Llei municipal i de règim Local de Catalunya i a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

 • Les infraccions pròpies d’aquesta ordenança es classificaran en:
  1. LLEUS: Amb una multa de 100€
  2. GREUS: Amb una multa de 200€
  3. MOLT GREUS: Amb una multa de 500€
 • Les sancions poden incrementar-se en un 30% de la seva quantitat mínima en cas de reincidència (quan durant un any es comet més d’una infracció de la mateixa naturalesa).
 • Els ingressos de les multes finançaran actuacions per impulsar la mobilitat neta i saludable.

Calendari de moratòries per a la ZBE local de Sant Cugat

Tot i que la normativa d’accés i circulació és la mateixa que per a la ZBE Rondes BCN, la ZBE local de Sant Cugat del Vallès té un calendari de moratòries diferent per als cotxes, motos, furgonetes, camions, autobusos i autocars:

 • Per als cotxes (M1) o motos (L) als quals no els correspon distintiu ambiental de la DGT, el règim sancionador entrarà en vigor 6 mesos després de la publicació de l’Ordenança. És a dir, l’1 de novembre del 2021.
 • Per a les furgonetes, camions i autobusos (N1, N2, N3, M2 i M3) als quals no els correspon el distintiu ambiental de la DGT, el règim sancionador entrarà en vigor 12 mesos després de la publicació de l’Ordenança. És a dir, l’1 de maig del 2022. Hi ha una excepció per als vehicles de les categories N2 i N3 (camions grans de mercaderies) que circulin dins l’àmbit del Polígon de Can Magí, que tindran una moratòria de 5 anys (Annex 1).

Registre únic per a totes les zones de baixes emissions de la metròpolis de Barcelona

El Registre metropolità (https://zberegistre.ambmobilitat.cat/) és el servei que permet inscriure els vehicles que no disposin de distintiu ambiental de la DGT i sol·licitar les exempcions i autoritzacions (permanents o diàries) per accedir i circular per l’interior de les zones de baixes emissions. El registre és únic per a totes les zones de baixes emissions de la metròpolis de Barcelona. Els vehicles inscrits al Registre podran circular en qualsevol zona de baixes emissions de la metròpolis de Barcelona amb un únic tràmit.

Per tant, qualsevol persona amb un vehicle al qual no li correspongui distintiu ambiental de la DGT, sigui de Catalunya, d’Espanya o estranger, haurà de fer la corresponent alta i sol·licitud en aquest registre únic per poder accedir i circular per qualsevol zona de baixes emissions de la metròpolis de Barcelona, tant si és la ZBE Rondes BCN com qualsevol ZBE local.