Medi ambient

Sant Cugat potencia les clàusules socials i ambientals del nou contracte de manteniment de les zones verdes

19/02/2020
Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament ja ha finalitzat el procés d’adjudicació del nou contracte del servei de manteniment de les zones verdes i les jardineres de Sant Cugat. La resolució d’aquest expedient s’ha inclòs com a punt de l’ordre del dia al ple municipal de febrer que tindrà lloc dilluns vinent.

El contracte s’ha dividit en quatre lots (separats en sectors territorials) i contempla treballs com la neteja de les zones verdes i les jardineres, la sega, el reg, la poda d’arbres, l’eliminació de les males herbes, la reposició d’arbres o els tractaments fitosanitaris. A més, com a novetat s’amplia la plantilla contractada en 4 persones respecte el contracte anterior i s’incorporen nous espais verds a mantenir, com per exemple espais de bosc de can Sant Joan o el parc de can Canyameres.

La durada del contracte és de 4 anys (amb possibilitat d’un any més de pròrroga) i suposarà una inversió total de gairebé 11 milions d’euros per tal de mantenir la qualitat de les zones verdes de la ciutat. Les empreses adjudicatàries han estat: Ambitec Servicios Ambientales (lot 1); Ferrovial Servicions (lot 2); Jardineria el Cedre (lot 3); i la Fundació per la Inclusió Laboral Àuria (lot 4).

Les clàusules socials i ambientals, protagonistes

La principal novetat del nou contracte és el reforç de les seves clàusules socials i ambientals. En aquest sentit, per primera vegada s’ha reservat un lot sencer (el número 4) per adjudicar-lo només a centres especials de treball, empreses d’inserció laboral o entitats sense ànim de lucre.

L’empresa adjudicatària ha estat la Fundació per la Inclusió Laboral Àuria, que a partir d’ara s’encarregarà del manteniment de les jardineres públiques del municipi i dels patis d’alguns equipaments municipals (patis biblioteca, escola de Música, casa Mónaco, Casa Aymat…).

A més a més, en cas que les empreses adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3 hagin de contractar nou personal per a l’execució de l’obra, com a mínim un de cada dos treballadors haurà de pertànyer a col·lectius amb dificultats d’inserció del mercat laboral: persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys i persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els requisits legals però que es trobin en risc d’exclusió social segons criteri dels Serveis Socials municipals (especialment si són dones).

Pel que fa als aspectes ambientals, el nou contracte obliga les empreses adjudicatàries a utilitzar maquinària de treball i vehicles elèctrics (l’anterior contracte valorava aquests aspectes però no eren d’obligat compliment).

Finalment, també s’incorpora com a criteri de valoració la reducció de la petjada ecològica de les empreses adjudicatàries del servei (materials utilitzats, transports, criteris de compra de productes…).