Medi ambient / Mobilitat

Compromís per reduir la contaminació

26/03/2019
Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament contribuirà a la reducció de la contaminació a la conurbació de Barcelona

La tinenta d’alcalde de Presidència, Entorn Urbà, Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Cristina Paraira, va participar ahir a la tarda a la segona cimera de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona, celebrada al Palau de Pedralbes. L’acte va comptar amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i diversos representats municipals i d’altres administracions metropolitanes.

En el marc d’aquesta trobada es va acordar una declaració institucional amb un conjunt de noves mesures a emprendre per continuar reduint la contaminació atmosfèrica. En aquest sentit, Paraira va tornar a refermar “el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat amb les mesures que suposin millorar la qualitat de l’aire al nostre municipi i al conjunt de la conurbació de Barcelona. Ens prenem molt seriosament el greu problema de salut que genera la contaminació i per això tenim en marxa un pla municipal per reduir-la”.

Aquest pla municipal contempla diverses mesures que ja s’estan duent a terme, com per exemple el reforç del transport públic, la construcció de més carrils bici o la creació d’una Zona de Baixes Emissions al centre de la ciutat. Cal recordar que Sant Cugat i Barcelona –àrea dins de Rondes- són els únics municipis que han previst restriccions de trànsit al centre de la ciutat per als vehicles més contaminants en cas d’un episodi d’alta contaminació. Aquestes restriccions seran permanents –hi hagi o no episodi de contaminació- a partir de l’1 de gener de 2020. A més a més, l’Ajuntament està ultimant un projecte –que es presentarà properament- per millorar la captació de contaminants a través de l’arbrat del municipi.

Una declaració conjunta

La declaració aprovada ahir reforça el primer gran compromís comú de les diverses administracions  al voltant d’uns objectius compartits per garantir la qualitat de l’aire i protegir la salut i el medi ambient. Un compromís que ha començat a donar fruits, ja que s’ha constatat un alt nivell d’assoliment. Les diferents administracions han determinat que, dos anys després de la primera cimera, s’han establert els mecanismes necessaris per gestionar els episodis ambientals i s’han creat les bases per dur a terme mesures estructurals per combatre la contaminació atmosfèrica a  la Zona de Baixes Emissions de les Rondes de Barcelona a partir de l’1 de gener de 2020. També han establert noves mesures per reforçar el pacte i accelerar el procés de reducció de la contaminació atmosfèrica un 30% des de 2017 a tota la conurbació barcelonina.

Un dels punts acordats ha estat el de presentar un projecte de Llei de qualitat de l’aire en el termini d’un any, que establirà els criteris comuns de la definició de les Zones de Baixes Emissions (ZBE). En aquestes zones es vol habilitar i implementar el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats per fer efectiu el control automatitzat de les restriccions de circulació en l’horitzó 2020. Les restriccions han de comportar també el reforç del transport públic, l’ampliació d’aparcaments d’enllaç i la instal·lació de senyalització d’aproximació a les ZBE i derivació cap als aparcaments.

La declaració contempla realitzar canvis en la gestió de la velocitat a determinades vies interurbanes, com limitar la velocitat màxima de circulació a 50 km/h a la carretera C-17 al pas per Barcelona, i  estudiar si cal implantar el límit en d’altres carreteres. També s’analitzarà la viabilitat de limitar la velocitat en diferents trams de vies interurbanes de l’Àmbit 40, com  l’AP-7, l’A-2 i la B-23, al Baix Llobregat, i l’AP-7, la C-17, la C-58 i la C-33, al Vallès Oriental.

Respecte de la gestió del trànsit a les carreteres, es volen establir diversos carrils bus. Pel que fa a les vies d’altes prestacions i al seu finançament, s’estudiarà la implantació d’un possible peatge de congestió i la bonificació a vehicles de baixes emissions per part de les autoritats locals, que sigui compatible amb el model global plantejat per a tot Catalunya. En referència a l’ambientalització de flotes, es reforçaran les  subvencions per a la renovació del parc de vehicles, especialment pel que fa als de distribució urbana de mercaderies.

Les institucions participants a la cimera també han reiterat les reclamacions a l’Estat perquè s’impliqui en aquest àmbit.

Balanç

Durant la cimera s’ha fet un balanç de la feina feta en els dos darrers anys i de com les mesures empreses han contribuït a millorar la qualitat de l’aire. La mostra n’és el grau de compliment de les accions consensuades ara fa dos anys, que arriben, en conjunt al 70%.

Els nivells de diòxid de nitrogen (NO2), un dels contaminants atmosfèrics més problemàtics en aquesta àrea, han disminuït. L’any passat només dues estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació van superar el límit de la mitjana anual, quan el 2017 l’havien superat cinc. Aquestes dues estacions són representatives de condicions de trànsit intens, que es dona en moltes vies dels centres urbans de grans ciutats. En la darrera dècada, la reducció ha estat clara. El 2010 eren 17 les estacions que superaven els límits d’aquest contaminant. Pel que fa a les partícules PM10, s’han consolidat uns nivells per sota del que fixa la Unió Europea.