Ciutat / Medi ambient

L’Ajuntament atorga 10.415 euros en subvencions a entitats animalistes

30/11/2020
Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament atorga 10.415 euros en subvencions a entitats animalistes

Les subvencions serviran per finançar projectes destinats a garantir el benestar animal de les colònies de gats de la ciutat i per a millorar les instal·lacions de les protectores

L’Ajuntament ha aprovat recentment l’atorgament de subvencions en matèria de Protecció i Benestar Animal.  En total s’han assignat 4 subvencions per un import total de 10.415 euros. Aquests ajuts es destinaran a finançar quatre projectes d’entitats animalistes del municipi que han superat els informes tècnics municipals:

Sol·licitant

Projecte

Import sol·licitat

Import atorgat

Associació Protectora d’Animals el Cau Amic

Treballs d’adequació del paviment en 4

pàdocs, consistint en la preparació del sòl, anivellament i reblert amb sauló per a la pavimentació en sec de lloses de formigó

– Substitució de 4 portes metàl·liques per deteriorament pel pas del temps.

-Fabricació i col·locació d’11 panells per contenir la palla de l’interior dels pàdocs,

formats per doble xapa d’alumini amb

aïllament a l’interior

4.000 €

4.000 €

Plataforma animalista Sant Cugat (PAS)

Alimentació i atenció de gats de colònia

malalts o ferits i material per a portar a terme les actuacions

3.315,00 €

3.315,00 €

Yvonne Dachs Rosselló

Alimentació de colònies de gats censades a l’Ajuntament

800,00 €

800,00 €

Associació Protectora d’Animals el Cau Amic

Control diari de les colònies i en cas

necessari captura de gats per a portar-los al servei veterinari per la seva vigilància de la salut, tractament, hospitalització, esterilització o castració. Identificació del gat amb microxip en cas de detectar la possibilitat de la seva adopció

2.300,00 €

2.300,00 €

D’aquesta manera, el 100 per cent dels projectes presentats per les entitats sol·licitants han rebut el vistiplau de la convocatòria, oberta del 25 de juliol al 15 de setembre i que s’inclou en el marc de la partida de subvencions municipals adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d’utilitat pública i interès social.