Ciutat / Medi ambient

La situació de preemergència per sequera obliga Sant Cugat a continuar reduint el consum d’aigua

29/11/2023
Comparteix aquesta notícia

La situació de preemergència per sequera obliga Sant Cugat a continuar reduint el consum d’aigua

Des de l’inici de la fase d’excepcionalitat (març 2023) s’ha aconseguit disminuir un 10,3% el consum d’aigua al municipi

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat intensificar les mesures en estat d’excepcionalitat per sequera als 202 municipis que s’abasteixen del sistema Ter-Llobregat, tenint en compte que les reserves embassades segueixen reduint-se i acostant-se més ràpidament del previst a nivells que implicarien riscos de desabastement.

A proposta del govern de la Generalitat s’estableix un nou escenari no contemplat en el Pla de Sequera, la preemergència, per aplicar mesures transitòries i d’adaptació de forma consensuada abans d’arribar a la declaració efectiva d’emergència.

A partir d’ara, tal com s’estableix a la Resolució de l’ACA publicada ahir al DOGC i que avui entra en vigor, entre d’altres mesures es rebaixa la dotació màxima d’aigua per a l’abastiment del tots els municipis del sistema Ter-llobregat.

En el cas de Sant Cugat, la dotació màxima era de 240 litres per habitant i dia (fase excepcionalitat) i ara passarà als 210 litres per habitant i dia (fase preemergència). El límit de 210 litres es començarà a aplicar amb les dades de consum del mes de desembre.

Sant Cugat redueix un 10% el consum d’aigua

Des de l’inici de la fase d’excepcionalitat, al març d’aquest any 2023, Sant Cugat ha aconseguit reduir un 10,3% el consum d’aigua al municipi si es compara amb el mateix període de 2022.

Concretament s’ha passat d’una mitjana de 242,7 litres habitant i dia (10 mesos: del març al novembre del 2022) als 217,6 litres (10 mesos: del març –inici fase excepcionalitat- al novembre 2023).

Evolució del consum d’aigua a Sant Cugat des del gener del 2022:

Com s’ha estalviat aigua?

L’Ajuntament ha reduit el consum d’aigua municipal amb diverses mesures, a través del treball del subcomitè tècnic de coordinació de la sequera i Sorea:

• Eliminant el reg de parcs i jardins
• Mantenint la supervivència de l’arbrat viari utilitzant aigua freàtica i aigua provinent de les purgues de la xarxa de distribució
• Canviant gespes per prats en alguns parcs i jardins
• Utilitzant aigua freàtica i aigua provinent de les purgues de la xarxa de distribució per la neteja de carrers i zones de contenidors quan existeix un risc sanitari o de seguretat viària
• Reduint el reg de la gespa artificial dels camps esportius de gestió municipal (estalvi del 40,8%)
• Reduint el temps de detecció de fuites i reparació d’incidències amb Sorea.

D’altra banda, els grans consumidors d’aigua de la ciutat també han aconseguit reduir el consum un 26,68%. En concret, a Sant Cugat hi ha 61 grans consumidors (empreses que consumeixen més de 5.000 m3/any) que representen un 12% del total del consum d’aigua del municipi. Aquests estan obligats per l’ordenança d’estalvi d’aigua a tenir un pla propi on estableixin diverses mesures d’estalvi (com la reutilització d’aigua, la limitació del reg o la reparació de fuites). Aquests grans consumidors han reduit el consum d’aigua passant dels 992.045 m3 (consum total gener-setembre 2022) als 727.359 m3 (consum total gener-setembre 2023). S’han estalviat, per tant, 264.686 m3 d’aigua (un 26,68%).

Estalvi d’aigua al consum domèstic

Per sectors, a Sant Cugat el consum d’aigua està distribuït de la següent manera: 5,9% municipal, 25,3% industrial i comercial, i 68,8% domèstic.

Dades 2022 Cercles comparació municipal

Domèstic 4.540.927 68,8%
Industrial/Comercial 1.673.270 25,3%
Municipal 388.139 5,9%
6.602.336

Tenint en compte que el sector domèstic és el de major consum, s’ha ampliat la informació per a la ciutadania a la web municipal, amb els consells per estalviar aigua als habitatges, la difusió de la Guia de l’ACA i l’accés a la calculadora de Sorea que permet calcular el consum individual d’aigua o el consum total de la llar (https://www.santcugat.cat/web/consells-per-estalviar-aigua)

En breu, l’Ajuntament i Sorea iniciaran una fase de proves per abaixar la pressió d’aigua a la xarxa, de forma puntual en els sectors de més població i en horari nocturn, però sempre complint amb el reglament de l’AMB.

Dotació d’aigua habitant/dia

Sant Cugat ha complert amb les dotacions màximes de consum d’aigua. En el període d’excepcionalitat s’ha situat sempre per sota del límit de 240 litres habitant i dia (límit establert pel Pla de Sequera municipal aprovat per l’ACA).

La darrera dotació (mes d’octubre del 2023) ha estat de 231 litres habitant/dia. La previsió assenyala que aquest consum es reduirà sensiblement aquest mes de novembre fins a situar-se entre els 210 i 215 litres habitant/dia.

A partir del mes de desembre la dotació màxima que estableix l’estat preemergència serà de 210 litres habitant/dia i, per tant, a Sant Cugat caldrà seguir reduint el consum. Cal tenir en compte que al desembre de l’any 2022 el consum a Sant Cugat es va situar als 189 litres.