Habitatge

S’obre el període per sol·licitar els ajuts socials a l’habitatge que atorga l’Ajuntament

04/08/2021
Comparteix aquesta notícia

Fins al 30 de setembre l’Ajuntament té obert el període per sol·licitar els ajuts econòmics a l’habitatge. L’objectiu d’aquesta iniciativa municipal és beneficiar les persones i famílies amb menor capacitat econòmica (pensionistes, majors 65 anys, llars amb límit de recursos…) i les famílies monoparentals, per fer front a les despeses associades a l’habitatge.

L’ajut serà equivalent a un percentatge de la quota de l’IBI de l’habitatge habitual (les persones que visquin de lloguer en un immoble i que per contracte hagin de pagar l’IBI, també podran sol·licitar-lo).

La quantitat que es destina a l’ajut varia progressivament –entre el 90 i el 16%- en funció dels ingressos de la unitat de convivència, el nombre de persones que en formen part i el valor cadastral de l’immoble on habiten.

Tota la informació sobre el requisits i sobre documentació a aportar es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament (AQUÍ).

Enguany l’Ajuntament ha destinat una partida de 180.000 € a aquests ajuts. Aquesta quantitat econòmica s’ajusta al nombre de sol·licituds que l’Ajuntament ha rebut en anys anteriors, encara que aquest import es podrà incrementar en cas que sigui necessari.

Bonificacions per a famílies nombroses

D’altra banda, cal recordar que l’Ajuntament bonifica part del rebut de l’IBI a les famílies nombroses. Aquest col·lectiu no rep un ajut econòmic sinó que, directament, es bonifica l’import de l’IBI per tal d’aplicar-hi una rebaixa. Enguany les bonificacions es mantenen igual que l’any passat, arribant a un màxim del 90%, havent de ser sol·licitades a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i seguint la tarifació social establerta en l’ordenança de l’IBI.