Habitatge

Pas endavant per fer la primera promoció d’habitatge públic en règim de cooperativa de Sant Cugat

04/11/2020
Comparteix aquesta notícia

Tot a punt per començar a fer realitat el projecte de les “Casetes dels Mestres”, la primera promoció a Sant Cugat d’habitatges de lloguer protegit amb auto construcció en règim de cooperativa (masoveria urbana). Aquesta promoció també serà la primera que es posarà en marxa al barri de la Floresta.

Aquest migdia l’alcaldessa, Mireia Ingla, ha signat la cessió d’ús d’aquest immoble de propietat municipal (en desús des de fa temps) a la cooperativa Sostre Cívic, que s’encarregarà de gestionar el projecte també a través del col·lectiu Clau Mestra. Els treballs per adequar les “Casetes dels Mestres” començaran immediatament, ja que la llicència d’obres ja està atorgada. L’acte ha comptat amb la presència del tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch; el gerent de Promusa, Jordi Núñez; i la representant de Sostre Cívic, Eulàlia Tubau.

Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat: “Estem molt satisfets d’haver pogut desencallar un projecte social tan singular com aquest, que funcionarà mitjançant una cooperativa i que a més és la primera promoció d’habitatge públic al barri de la Floresta. Posar-ho en marxa ens ajuda a reforçar la nostra aposta per facilitar l’accés a l’habitatge, que sens dubte és una de les grans prioritats d’aquest govern”.

Què és la masoveria urbana i com s’aplicarà a les “Castes dels Mestres”?

La masoveria urbana consisteix en la cessió de l’ús d’un habitatge durant un termini de temps a canvi que els inquilins n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment. Permet, per tant, reduir el número d’habitatges desocupats i/o en mal estat i, a la vegada, dona resposta a les necessitats d’habitatge d’una part de la població.

El projecte de les “Casetes dels Mestres” contempla la rehabilitació d’aquest immoble municipal per adequar-hi onze habitatges de lloguer protegit i un local social comunitari amb auto construcció en règim de cooperativa (masoveria urbana). Els habitatges seran de 38, 58 i 64 m2.

Ajuntament de Sant Cugat – Promusa
Promusa ha assumit el cost del projecte i direcció d’obres així com el cost del projecte d’urbanització de l’espai públic de l’entorn.
Així mateix al llarg dels primers 15 anys anirà aportant suport financer per import total de 280.000 euros que seran retornats per part de la cooperativa a partir de l’any 20.
El cost estimat del projecte és de 1.100.000 Euros

Cooperativa – Masovers i masoveres urbans:

Els masovers i les masoveres es faran càrrec de l’execució de la rehabilitació del conjunt dels 11 habitatges i el local social comunitari així com de la resta del finançament necessari per a la posta en marxa de la promoció.

El lloguer tindrà una durada màxima de 25 anys i els inquilins, un cop acabades les obres a l’habitatge, pagaran un lloguer simbòlic de 4€ m2 (més l’IBI i les despeses de comunitat).

Promusa va arribar a un acord amb la cooperativa Sostre Cívic per convocar un concurs i fer les adjudicacions dels habitatges a les persones que hi van participar en que estan al registre de sol·licitants d’HPO de Sant Cugat i al registre de Masoveria Urbana de l’Oficina Local d’habitatge, reunien les condicions fixades a les bases entre les que destacaven el coneixement de la gestió i execució material de la masoveria.

Promoció d’habitatge social: la cessió d’ús de les “Casetes dels Mestres” a la cooperativa Sostre Cívic és per a 75 anys. Una vegada finalitzada la cessió, Promusa recuperarà els habitatges per seguir-los oferint en règim de lloguer de protecció oficial.

Les “Casetes dels Mestres” és un projecte d’habitatge públic nascut a partir d’una demanda veïnal que es va concretar l’any 2015 a través d’un acord entre l’Ajuntament, Promusa, la cooperativa Sostre Cívic i el col·lectiu 6 Claus (actual col·lectiu Clau Mestra).