Habitatge

L’Ajuntament reforça durant aquest mandat les polítiques per evitar l’exclusió residencial

28/03/2023
Comparteix aquesta notícia

El tinent d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Marco Simarro, ha fet balanç de les polítiques socials en l’àmbit de l’habitatge que l’Ajuntament ha impulsat al llarg d’aquest mandat (2019-2023). BALANÇ EXCLUSIÓ RESIDENCIAL

Marco Simarro, tinent d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat: “en un context de dificultat per accedir a l’habitatge, gran part dels esforços municipals s’han centrat en prevenir-ne la pèrdua i evitar l’exclusió residencial. Tenim molt clar que l’habitatge és un dret de drets, és un dret bàsic, imprescindible, per poder atendre amb dignitat la resta de necessitats vitals”.

L’acció municipal ha comptat amb més recursos econòmics, tenint en compte que el pressupost global de l’àmbit de Drets Socials ha crescut un 60% aquest mandat (passant dels 5,96 M€ del 2019 als 9,56 M€ al 2022). A més, també s’han posat en marxa nous projectes socials per lluitar contra l’exclusió residencial.

Les principals accions municipals impulsades durant aquest mandat han estat:

  • Creació del Punt de mediació al lloguer: facilita acords entre la propietat i persones llogateres per permetre la continuïtat en l’habitatge i evitar possibles processos judicials. De les 142 mediacions realitzades des de la seva creació l’any 2020, la meitat s’han resolt de manera favorable a les persones llogateres.
  • Ajudes per necessitats habitacionals: s’ofereix suport econòmic puntual per evitar la pèrdua de l’habitatge a famílies amb risc d’exclusió social. L’any 2022 s’han destinat 300.000€, sis vegades més respecte al 2019.
  • Increment del 40% de pisos socials: en aquest mandat s’han incorporat 28 nous pisos per per a emergències socials, passant dels 69 de l’any 2019 als 97 de l’any 2023.
  • Ajuts per a allotjament temporal d’urgència: l’any 2019 es van destinar 32.000€ per pagar allotjaments temporals d’urgència i l’any 2022 aquesta xifra ha augmentat fins als 783.000€. El motiu d’aquest augment tan pronunciat ha estat la moratòria de desonaments per la situació de pandèmia, que una vegada finalitzada ha concentrat un major nombre de desnonaments durant l’any 2022. Aquesta situació també ha fet augmentar la llista d’espera en l’adjudicació de pisos socials. L’Ajuntament preveu que l’augment del nombre de pisos socials contribuirà a donar-hi resposta.
  • Lluita contra la pobresa energètica: en els darrers 4 anys s’han destinat 282.000 euros perquè les persones amb risc d’exclusió social puguin fer front a les despeses de llum, aigua i gas.
  • Projecte “Primer la llar”: és un projecte innovador en aquest mandat. Es tracta d’un pis on s’han atès un total de 2 persones en situació de sensellarisme al 2022. Al 2023 ja hi ha disponible dos pisos.
  • Atenció al sensellarisme: durant el 2022 s’ha treballat amb 49 persones en situació de sense sostre de forma puntual o crònica.
  • Projecte “Llars compartides”: és un projecte de pis d’inclusió social, on es realitza un acompanyament integral per la millora social i personal de les persones que hi viuen. En aquests moments l’ocupen quatre persones. També es col·labora amb Caritas per donar resposta a situacions similars.
  • Reglament de la Mesa d’Emergències econòmiques i socials de Sant Cugat: s’ha creat aquest instrument per valorar les situacions d’exclusió residencial i adjudicar els habitatges destinats al fons social.

Atencions en cas de desnonaments

En darrera instància, en situacions de llançament els equips de Serveis Socials fan atenció i seguiment dels casos des de l’acompanyament i garantint un allotjament alternatiu temporal mentre s’estudia la possibilitat d’adjudicació d’un habitatge d’emergència. Les atencions per desnonaments s’han duplicat durant els darrers anys.