Habitatge

L’Ajuntament presenta un pla amb l’objectiu que el 10% dels habitatges del municipi siguin de lloguer assequible el 2030

16/12/2021
Comparteix aquesta notícia

L’alcaldessa, Mireia Ingla, ha presentat el Pla d’Habitatge Assequible de Lloguer 2030, el nou full de ruta de l’acció municipal en aquest àmbit. L’acte ha tingut lloc a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) i també ha comptat amb la participació del director de l’escola, Pere Fuertes, i el sostdirector, Roger Sauquet. També hi han assistit el primer tinent d’alcaldia Pere Soler i la segona tinenta d’alcaldia Núria Gibert.

El pla té com a objectiu incrementar notablement els habitatges de lloguer assequible a la ciutat i, d’aquesta manera, contribuir tant com sigui possible a evitar que molts santcugatencs i santcugatenques hagin de marxar del municipi per l’elevat preu de l’habitatge. L’alcaldessa ha posat de manifest el gran desequilibri existent entre l’oferta i la demanada d’habitatge en el municipi, una situació que provoca que el preu del m2 de l’habitatge tant de compra (3.849€ m2) com de lloguer (13.5€ m2/mes) siguin els més alts del país.

El fet que ens últims 20 anys la població del municipi hagi crescut en un 80%, passant de 52.000 a 93.000 habitants, i que s’hagin construit uns 10.000 habitatges, dels quals l’empresa pública PROMUSA n’ha construït 532 destinats a lloguer assequible i 618 destinats a venda en les diferents modalitats de preu HPO, lliure taxat i concertat, no ha servit perquè la gent jove que s’ha emancipat al llarg d’aquests anys hagin pugut contiuar residint en el municipi en no poder fer front als elevats preus de l’habitatge.

L’alcaldessa ha destacat que en el periode 2000-2020 s’han empadronat en el municipi 124.000 persones i que se n’han donat de baixa 88.000. Aquestes xifres evidencien la gran mobilitat poblacional existent en el municipi, una mobilitat que ve donada, en gran part, per l’atracció que genera en persones d’altres municipis la qualitat de vida que gaudim, i també, per la impossibilitat de molts santcugatencs i santcugatenques de fer front a l’elevat preu de l’habitatge.

Horitzó 2030: que el 10% dels habitatges del municipi siguin de lloguer assequible

El pla es posa com a horitzó l’any 2030. L’objectiu és aconseguir que com a mínim el 10% de tots els habitatges de Sant Cugat siguin de lloguer assequible (aproximadament 3.800 habitatges sobre la previsió que Sant Cugat tingui 38.000 habitatges l’any 2030).

Per aconseguir-ho l’Ajuntament ha estudiat diferents solars, de titularitat pública i privada, i espais pendents d’urbanitzar per a construir aproximadament uns 3.000 habitatges que passaran a fomar part del parc de lloguer assequible del municipi. Aquets nous habitatges se sumaran als 765 habitatges de lloguer assequible que gestiona a l’actualitat PROMUSA, uns habitatges que tenen un preu aproximat de 500€/mes.

Aquesta xifra suposarà multiplicar per quatre els habitatges de lloguer assequible que hi ha a la ciutat, que actualment arriben al 2’3% (765 sobre els 33.000 habitatges que en aquests moments té Sant Cugat).

A més, també s’aconsegueix duplicar la previsió feta a l’anterior Pla Promusa 2030, que fixava aconseguir que un 5% de lloguer assequible (total 1.857 habitatges).

Lideratge públic i col·laboració público-privada-3r sector

El pla es proposa generar el màxim sòl possible –ja sigui públic o privat- perquè s’hi desenvolupin aquests habitatges a cost zero per a l’Ajuntament. Es preveu aconseguir-ho amb l’ajuda de la nova normativa per a l’increment d’habitage protegit de Sant Cugat, que reserva quotes d’habitatge protegit en les noves promocions privades, i amb acords amb empreses i cooperatives del tercer sector, i empreses privades especialitzades en la construcció d’habitatges assequible.

A mesura que es vagi generant tot aquest sòl, l’Ajuntament anirà impulsant diverses fórmules per fer possible la construcció dels habitatges:

• Promoció pública a través de Promusa o altres administracions

• Cooperatives i altres fórmules d’accés a l’habitatge

• Cessió de sòl públic a entitats del tercer sector

• Col·laboracions público-privades

La inversió global global per construir aquests habitatges serà d’uns 480 milions d’euros, una inversió que anirà a càrrec de l’Ajuntament, altres administracions i empreses especailitzades en la construcció d’habitatge assequible de lloguer.

Rehabilitació i ajuts socials

En paral·lel als plans de construcció de nous habitatges, l’Ajuntament també continua apostant per fomentar la rehabilitació i atorgar ajuts socials adreçats a persones amb vulnerabilitat perquè puguin mantenir el seu habitatge. L’Ajuntament ja ofereix actualment diverses subvencions, que es poden consultar i sol·licitar a l’Oficina Local d’Habitatge:

https://www.promusa.cat/oficina-local-habitatge/