Habitatge

L’Ajuntament condona el 50% del lloguer a tots els arrendataris de Promusa en situació de vulnerabilitat

03/04/2020
Comparteix aquesta notícia

El Consell d’Administració de l’empresa pública municipal PROMUSA  ha aprovat una nova mesura per ajudar a pal·liar els efectes econòmics de la crisi del coronavirus: condonar el 50% del lloguer als seus arrendataris (habitatges, locals comercials i parades de mercat) que s’hagin vist afectats per una reducció d’ingressos a causa d’aquesta pandèmia.

Els arrendataris que podran beneficiar-se d’aquesta condonació seran els que, en termes del reial decret de l’Estat aprovat dimarts (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19) estiguin considerats en situació de vulnerabilitat.

Promusa enviarà dilluns una carta als seus arrendataris per detallar-los aquesta decisió, que es començarà a aplicar als lloguers del mes d’abril i s’allargarà mentre duri l’estat d’alarma (amb un màxim de 4 mesos). 

A més a més, el Consell d’Administració també ha acordat que Promusa estudiarà cas per cas la situació de tots els seus llogaters i que, en les situacions de vulnerabilitat més severa d’afectació d’ingressos, el percentatge de condonació es podria incrementar fins arribar al 100%.

Totes aquestes mesures van adreçades a les 499 famílies que viuen en un habitatge de lloguer protegit. També els arrendataris de les 48 oficines propietat de Promusa i els 91 locals comercials (incloses les parades dels mercats municipals). Les famílies, empreses i comerços que es vulguin acollir a la condonació del lloguer ho hauran de certificar durant les properes setmanes pels canals que els facilitarà Promusa.

Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat: “El nostre objectiu prioritari és que la crisi econòmica del coronavirus no afecti ni al dret a viure en un habitatge digne ni al teixit econòmic local. Per aquest motiu, impulsem una condonació del lloguer dels immobles que són propietat de l’Ajuntament: en els casos més severs arribarà al 100% del lloguer. Volem donar exemple i fer entendre que caldrà la col·laboració de tothom –llogaters i també propietaris- per arribar a acords i superar aquesta situació excepcional”.

Finalment, cal recordar que la setmana passada Promusa va anunciar un ajornament de tots els pagaments del lloguer del mes d’abril. En el cas dels llogaters que no estiguin afectats per una reducció d’ingressos, el pagament del lloguer d’abril es podrà efectuar juntament amb la mensualitat del mes de maig o prorratejant-la a parts iguals amb els lloguers de maig a desembre.