Habitatge

L’Ajuntament compra durant el 2020 tots els habitatges protegits a la venda disponibles per destinar-los a lloguer

22/02/2021
Comparteix aquesta notícia
Premsa Sant Cugat - Habitatge

L’Ajuntament, a través de Promusa, ha ampliat al llarg del 2020 el parc d’habitatges de lloguer protegit acomplint un dels eixos del Pla de Govern per garantir l’habitatge assequible a Sant Cugat. Així, el consistori ha recomprat per valor de 2 milions d’euros tots els pisos protegits de la ciutat que estaven a la venda fent ús del dret de tanteig i retracte. És el primer any que Promusa ha pogut adquirir la totalitat d’habitatges protegits, arribant a la quantitat d’11 pisos.

L’ús del dret de tanteig i retracte, pel qual l’administració local obté el dret preferent de comprar un bé mobiliari o immobiliari abans que el propietari l’ofereixi a tercers, és una de les línies d’actuació de l’Ajuntament per ampliar el parc d’habitatges de lloguer protegit. Recordem que el Pla de Govern inclou un pla de xoc de mesures urgents per a l’habitatge assequible.

Francesc Duch, tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge: “Disposar d’un parc públic d’habitatges de lloguer ens permet anar oferint a la ciutadania més oportunitats d’accés a un habitatge protegit. Un dels nostres objectius és ampliar aquest parc de lloguer i contribuir així a facilitar l’accés a l’habitatge”.

Darreres adjudicacions

Promusa va adjudicar al desembre un total de 23 habitatges protegits de lloguer que havien quedat buits per finalització de contracte. Concretament 21 d’aquests habitatges són per a gent jove, 1 per a gent gran i 1 s’ha destinat a una emergència de serveis socials. Abans d’adjudicar-los, els serveis tècnics de Promusa van procedir a l’adequació i la posada a punt dels habitatges per poder-los llogar de nou amb perfecte estat de funcionament.

Per adjudicar aquests 23 habitatges, Promusa es va posar en contacte amb les primeres 160 persones apuntades a la llista de sol·licitants d’habitatge de lloguer protegit (ordenades per sorteig públic). D’aquestes, 60 van respondre a l’interès d’optar a un habitatge tot i que finalment només 42 complien les condicions per accedir a un habitatge protegit. Els habitatges es van adjudicar als 23 primers sol·licitants i, els 19 restants, es mantenen ordenats a la llista per tal que puguin accedir a futurs habitatges de lloguer que vagin quedant buits.

Actualment, el parc total d’habitatge de lloguer que gestiona Promusa reuneix 606 pisos, entre els que són propietat de Promusa (506) i els procedents de la borsa de mediació (100).

Més informació a:

https://www.promusa.cat/lloguer-general/

https://www.promusa.cat/borsa-mediacio-lloguer-social/