Habitatge

Inaugurada la rehabilitació de les “Casetes dels Mestres”, la primera promoció pública d’habitatge de Sant Cugat en règim de cooperativa

28/03/2023
Comparteix aquesta notícia

El tinent d’alcaldia de Presidència, Pere Soler; del tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch; i del tinent d’alcaldia de Drets socials, Marco Simarro, han inaugurat aquesta tarda la rehabilitació de les Cases dels Mestres.

Es tracta de la primera promoció a Sant Cugat d’habitatges de lloguer protegit amb autoconstrucció en règim de cooperativa (masoveria urbana). Aquesta promoció també és la primera que es posa en marxa al barri de la Floresta.

La cooperativa Sostre Cívic, que va rebre la cessió d’ús d’aquest immoble municipal (que estava en desús feia temps), s’ha encarregat de gestionar el projecte en col·laboració amb el col·lectiu Clau Mestra. Les obres d’autoconstrucció van iniciar-se a finals del 2020.

Què és la masoveria urbana i com s’aplicarà a les “Casetes dels Mestres”?

És la cessió de l’ús d’un habitatge durant un termini de temps a canvi que els inquilins n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment. Permet, per tant, reduir el número d’habitatges desocupats i/o en mal estat i, a la vegada, dona resposta a les necessitats d’habitatge d’una part de la població.

El projecte de les “Casetes dels Mestres” ha servit per rehabilitar aquest immoble municipal i adequar-hi un total d’onze habitatges de lloguer protegit  i un local social comunitari. Els habitatges són de 38, 58 i 64 m2.

El projecte s’ha fet realitat amb la següent participació:

  • Ajuntament de Sant Cugat – Promusa

Promusa  ha assumit el cost del projecte i direcció d’obres així com el cost del projecte d’urbanització de l’espai públic de l’entorn. Així mateix al llarg dels primers 15 anys anirà aportant suport financer per un import total de 280.000 euros que seran retornats per part de la cooperativa. El cost del projecte ha estat de 1.100.000 Euros

  • Cooperativa – Masovers i masoveres urbans:

Els  masovers i les masoveres s’han fet càrrec de l’execució de la rehabilitació del conjunt dels 11 habitatges i el local social comunitari així com de la resta del finançament necessari per a la posada en marxa de la promoció.

El lloguer té una durada màxima de 25 anys i els inquilins, un cop acabades les obres a l’habitatge, paguen un lloguer simbòlic de 4€ m2 (més l’IBI i les despeses de comunitat).

Promusa va arribar a un acord amb la cooperativa Sostre Cívic per convocar un concurs i fer les adjudicacions dels habitatges a les persones inscrites al registre de sol·licitants d’HPO de Sant Cugat i al registre de Masoveria Urbana de l’Oficina Local d’habitatge. Les persones havien de reunir les condicions fixades a les bases entre les quals destacaven el coneixement de la gestió i execució material de la masoveria.

  • Promoció d’habitatge social: la cessió d’ús de les “Casetes dels Mestres” a la cooperativa Sostre Cívic és per 75 anys. Una vegada finalitzada la cessió, Promusa recuperarà els habitatges per seguir-los oferint en règim de lloguer de protecció oficial.

Les “Casetes dels Mestres” és un projecte d’habitatge públic nascut a partir d’una demanda veïnal que es va concretar l’any 2015 a través d’un acord entre l’Ajuntament, Promusa, la cooperativa Sostre Cívic i el col·lectiu 6 Claus (actual col·lectiu Clau Mestra).