Habitatge

El servei de Mediació al Lloguer ha tramitat 87 expedients en el seu primer any de funcionament

10/09/2021
Comparteix aquesta notícia

Ara fa un any, en plena crisi econòmica i social per la COVID-19, l’Ajuntament va posar en marxa el Punt d’Atenció a la Mediació al Lloguer, adreçat a persones amb risc d’exclusió residencial i persones que hagin patit una davallada dels seus ingressos causa d’aquesta crisi.

L’objectiu prioritari per a la creació d’aquest servei és la de prevenir possibles riscos de pèrdua de l’habitatge i la de promoure la permanència dels llogaters al seu habitatge habitual.

Tinenta d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Núria Gibert: “El nombre d’expedients resolts positivament avala la necessitat que hi havia a la ciutat d’aquest servei i reforça el fet que els propietaris es coresponsabilitzin amb el dret a l’habitatge és imprescindible per a evitar processos judicials o el que és pitjor, la pèrdua de l’habitatge”.

Resolució dels expedients

Al llarg del primer any de funcionament el Servei ha atès 87 expedients, derivats de Serveis Socials o bé de l’Oficina Local d’Habitatge. D’aquests, 7 van ser retornats per no adequar-se a la tipologia requerida.

En total durant aquest primer any de funcionament s’han resolt 70 expedients, un 87,50% del total dels derivats (80 expedients adequats a la tipologia requerida), dels quals:

• 44 expedients amb resultat positiu: 42 expedients entre juny de 2020 i juny de 2021 i 2 durant el mes de juliol de 2021, que representen un 62,85% del total.

• 26 expedients amb resultat negatiu: 24 expedients entre juny de 2020 i juny de 2021 i 2 durant el mes de juliol de 2021, que representen un 37,14% del total.

Tipus de Resolució Positiva (nombre d’expedients)

Renovació contractual 18

Alternativa habitacional 8

Rebaixa del lloguer 3

Renovació contractual i rebaixa del lloguer 6

Revisió contractual i assessorament 7

Contenció d’inici de procediment 2

Tipus de Resolució Negativa (nombre d’expedients)

Falta de voluntat de la propietat 8

Falta de voluntat de la família usuària 1

Falta de capacitat econòmica de la família usuària 15

Falta d’alternativa habitacional 3

En tots i cadascun dels expedients s’ha fet una tasca important primer d’assessorament i després d’apoderament dels drets dels usuaris i usuàries. És important que la persona obtingui una visió objectiva de la situació, que facilitarà la cerca d’una solució realista de l’expedient, en base a la normativa aplicable, l’estat econòmic i social de la família així com les possibles perspectives de futur de cada cas.

Com sol·licitar aquest servei?

Les peticions s’han de fer a través de l’Oficina Local d’Habitatge (av. Francesc Macià, 16/ 935 878 910 / olh@promusa.cat). En aquests oficina s’ofereix una primera atenció i, en funció de les diferents casuístiques, es derivarà al Punt d’Atenció a la Mediació al Lloguer.

Aquest servei municipal està gestionat per la Fundació de l’habitatge per a la inclusió social “Hàbitat 3”. Es tracta d’una entitat gestora d’habitatge de lloguer social impulsada des de la Taula del Tercer Sector Social amb l’objectiu que el conjunt de la societat, i en especial els col·lectius més vulnerables, puguin disposar d’un habitatge digne.

En aquests moments l’Ajuntament està en procés de licitar aquest servei, que està previst que canviï de nom i passi a anomenar-se “Punt d’assessorament i suport al lloguer”. Quan es faci efectiu el canvi de nom, s’informarà a la ciutadania.