Educació

Sant Cugat modificarà la zonificació escolar i les adscripcions als instituts a partir del curs vinent

15/12/2021
Comparteix aquesta notícia

Sant Cugat millorarà la zonificació escolar a partir del curs vinent (2022-23) per seguir potenciant la qualitat, la proximitat i la pluralitat del model educatiu de la ciutat. Els canvis, consensuats en el marc del Consell escolar municipal, s’han aprovat aquest matí a la Taula local de planificació educativa formada per l’Ajuntament i el departament d’Educació.

El conjunt de millores aprovades ja s’incorporaran en el proper procés de preinscripció escolar (que previsiblement es durà a terme entre els mesos de març i abril del 2022):

Nova zonificació dels centres d’infantil i primària: es passa de 2 a 5 zones escolars. Orientativament les 5 noves zones cobriran:

Zona 1: Monestir-Sant Francesc i Coll Favà
Zona 2: Nucli, part de Parc Central, Eixample Sud i Torre Blanca
Zona3: Volpelleres i Sant Domènech
Zona 4: Mira-sol, can Mates, Arxiu i part de Parc Central
Zona 5: Valldoreix, la Floresta i les Planes

Noves adscripcions als centres de secundària: hi haurà zonificació única al municipi i cada escola pública tindrà adscrits dos instituts. El criteri de l’adscripció (no el de zona) és el que dona prioritat d’accés.

INS Arnau Cadell i Angeleta Ferrer: escoles La Floresta, Ferran i Clua, Ciutat d’Alba, Turó de can Mates i Joan Maragall

INS Pla Farreras i Leonardo da Vinci: escoles Pins del Vallès, Gerbert d’Orlhac, L’Olivera, Collserola i Pi d’en Xandri

NOTA: Consulta el plànol de la nova zonificació escolar dels centres d’infantil i primària aquí: MapaEscolarPrimaria. Tota la informació es pot consultar al web municipal www.santcugat.cat/web/centres-educatius, que també disposa d’un cercador interactiu on s’indica, introduint qualsevol adreça del municipi, la zona escolar a la qual es pertany així com les escoles públiques i concertades assignades.

Pilar Gorina, regidora d’Educació: “Aquests canvis són fruit d’un llarg procés de reflexió, d’un treball d’anàlisi rigorós i, sobretot, d’un gran consens de la comunitat educativa. L’objectiu de tots plegats és seguir enfortint el model escolar de la ciutat, basat en la proximitat, l’alta qualitat i el treball en xarxa. I és que cada centre pot tenir la seva singularitat però sens dubte tots tenen una qualitat equivalent. A Sant Cugat, en definitiva, fem una gran escola”.

El valor de la proximitat i la mobilitat sostenible

Un dels grans beneficis de la nova zonificació és apropar les escoles als domicilis i, per tant, potenciar el valor de la proximitat de barri. A més, també s’afavoreix una mobilitat més neta i saludable facilitant trajectes de curta distància a peu o amb bicicleta/patinet. Precisament l’Ajuntament està impulsant un conjunt d’iniciatives que van en aquesta direcció com la construcció de més camins escolars segurs, la pacificació dels entorns escolars, l’adequació de més carrils bici o el suport a projectes com el bicibús escolar.

A Sant Cugat fem una gran escola

L’alta qualitat de l’oferta educativa de la ciutat així com a la qualitat equivalent de tots els seus centres ha facilitat poder ampliar la zonificació amb totes les garanties. Cal tenir present, també, que totes les escoles i instituts treballen en xarxa per compartir recursos i metodologies.

Reequilibrar la demanda i garantir la pluralitat educativa

L’actual model de 2 zones començava a presentar deficiències pel que fa a l’equilibri d’oferta i demanda, ja que una de les zones concentrava els nous barris en creixement (Volpelleres i can Mates) i per tant tenia més demanda que oferta. A més, en els darrers anys s’han incorporat nous centres educatius (escola La Mirada, INS Leonardo da Vinci i Institut-escola Catalunya) que obligaven a reequilibrar les 2 zones.

Amb el nou model es garanteix un equilibri de places i demanda a les 5 zones. A més, totes les zones inclouen oferta pública i concertada per tal de seguir garantint la pluralitat educativa que hi ha a la ciutat.

Finalment, les noves adscripcions als centres de secundària també afavoreixen una major relació entre escola-institut en el procés de continuïtat de primària a secundària.

El nou decret d’admissió d’alumnes

Sant Cugat va signar el Pacte contra la segregació escolar de Catalunya i, per tant, té el compromís d’evitar desequilibris entre centres escolars en la composició social de l’alumnat. Per aquest motiu s’ha dissenyat un nou model perquè totes les zones reflecteixin l’heterogeneïtat social del seu entorn. A més, ja ha entrat en vigor el nou Decret de la Generalitat 11/2021 de programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, en el qual es parla específicament d’afavorir la proximitat i la distribució equilibrada de l’alumnat a través, entre d’altres aspectes, de la zona educativa.

Un procés de reflexió i de consens

La nova zonificació és el resultat d’un procés d’estudi, d’anàlisi i de reflexió feta pel conjunt de la comunitat educativa de Sant Cugat amb la voluntat de seguir millorant el model d’ensenyament a la ciutat.

La proposta, que es va començar a estudiar a principis de l’any 2021, es va aprovar per assentiment de tots els representants del Consell escolar municipal format per: Ajuntament, direccions de centres educatius (públics i concertats), AFES (públiques i concertades), professorat i alumnat (representat per alumnes de secundària).

Aquesta és la proposta que s’ha elevat a la Taula local de planificació educativa, l’òrgan format per Ajuntament i Departament d’Educació que té la competència per poder fer aquests canvis. Avui mateix la Taula ha aprovat definitivament aquesta nova zonificació i adscripció escolar.