Ajuntament / Educació

Comencen els treballs per dotar el camí escolar de l’Avenç d’il·luminació sostenible

12/05/2021
Comparteix aquesta notícia

Comencen els treballs per dotar el camí escolar de l’Avenç d’il·luminació sostenible

S’instal·laran 25 punts de llum alimentats per plaques fotovoltaiques

L’objectiu, promoure l’ús del camí, respectant el seu valor natural

Aquesta setmana han començat els treballs per a la instal·lació del nou enllumenat del camí escolar de l’Avenç. L’objecte de l’actuació és el de promoure l’ús del Camí Escolar a l’Escola Avenç mitjançant la instal·lació d’un nou enllumenat al llarg del caminet que uneix el c/ de Llaceres amb l’entrada de l’Escola al c/ Crist Treballador.

Per tal de ser respectuosos amb l’entorn, i amb la voluntat de preservar el valor mediambiental de les parcel·les per on circula el traçat del camí, els 25 punts que s’instal·laran seran autònoms, és a dir, estaran alimentats per plaques solars fotovoltaiques que produiran l’energia necessària per al funcionament de l’enllumenat. Alhora, la instal·lació disposarà d’un sistema de detecció del pas de persones que activarà l’enllumenat en cas de detectar el pas d’una persona i que el deixarà en estat de repòs en cas que no hi hagi cap usuari del camí.
Per tal de fer un ús responsable de l’energia i reduir així el possible impacte que pot suposar un nou enllumenat per la flora i fauna de la riera i de l’àmbit d’actuació, el sistema estarà programat per a apagar-se a partir de les 22:00 h.
Els treballs tindran una durada de quatre setmanes i compten amb un pressupost de 78.106,06 € (IVA inclòs)

Actualment no es disposa de cap tipus d’enllumenat i el camí és molt utilitzat pels nens/es de les escoles i els seus pares i mares a l’entrada i sortida de l’escola. El fet de no disposar actualment d’enllumenat l’ús del camí es limita a l’horari solar, quedant a les fosques el camí a l’hivern a l’hora d’entrada i de sortida de l’escola.

Aquesta actuació es troba dins de la línia estratègica municipal, promovent una mobilitat més sostenible i fent un ús racional de l’energia; provinent de fonts renovables i amb sistemes de regulació (detecció de pas de les persones) i d’apagada quan no el sistema no és necessari (fora de l’horari escolar).

Seguint amb aquesta estratègia, cal tenir en compte que el total del consum energètic del 2020 destinat a l’enllumenat públic (5,6 MWh) i que són gestionats per l’actual concessionària d’enllumenat públic (Citelum Ibérica SA), disposen del certificat d’energia verda. És a dir el 100% de l’energia consumida durant el 2020 prové d’unes fonts d’energia renovables el que suposa 0 emissions de diòxid de carboni, obtenint d’aquesta manera el Certificat A de la CNMC (Comissió Nacional del Mercat i la Competència)