Economia

Sant Cugat és el 3r municipi de Catalunya on es paguen menys impostos

05/05/2023
Comparteix aquesta notícia

Sant Cugat és el 3r municipi de Catalunya on es paguen menys impostos

El ‘think tank’ de la CEOE elabora un estudi sobre la competitivitat fiscal dels 141 ajuntaments de més de 50.000 habitants de tot l’estat

Sant Cugat de Vallès és un dels municipis més grans de 50.000 habitants on es paguen menys impostos municipals segons l’estudi “La competitividad fiscal de las entidades locales y de las comunidades autónomas” (https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/OPINION-del-IEE-Abril-2023.-La-competitividad-fiscal-de-las-entidades-locales-y-de-las-comunidades-autonomas-1.pdf), que ha presentat l’Institut d’Estudis Econòmics (IEE) i que depèn de la CEOE.

L’organisme ha analitzat el comportament dels principals tributs municipals, sobre els que els consistoris tenen capacitat normativa. Aquests impostos són la base de les finances locals dels Ajuntaments; tres quartes parts per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Les altres figures que més aporten als ingressos municipals són l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i el tribut sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Partint de la mitjana ponderada de recaptació de cada impost, el IEE ha construït un índex de competitivitat que compara la càrrega tributària que recau sobre els ciutadans dels 141 municipis de més de 50.000 habitants, que sumen gairebé el 50% de la població de l’Estat. Sant Cugat es troba a la posició 59 de la competitivitat fiscal de tot l’Estat. Entre les grans ciutats catalanes Sant Cugat ocupa la 3a posició després de Castelldefels i Sabadell.