Economia

El govern presenta un pressupost 2024 per començar a revertir el dèficit estructural de l’Ajuntament

20/11/2023
Comparteix aquesta notícia

El ple municipal celebrat aquesta tarda ha aprovat inicialment –amb els vots a favor de Junts i ERC; l’abstenció de PSC i CUP; i el vot en contra de PP, En Comú Podem i Vox- el pressupost municipal per al 2024. L’objectiu de l’equip de govern és tenir aprovat els comptes en temps i forma a 1 de gener, una situació que no s’ha donat en els darrers anys i a la qual cal afegir que actualment l’Ajuntament funciona amb el pressupost del 2022 prorrogat.

La previsió de dèficit pressuportari municipal, amb més de 25 milions d’euros per al tancament de 2023 (que dóna continuitat i més profunditat al que ja va emergir en la liquidació de 2022), marca clarament la realització del pressupost per als anys que venen.

El tinent d’alcaldia Carles Brugarolas explica que “no es tracta d’un problema puntual sinó estructural, que exigirà anys per revertir a través d’un procés d’optimització i reorganització que ha de fer possible que aquest Ajuntament esdevingui capaç d’aportar més amb menys i que compti amb una estructura de despesa aliniada amb els seus ingressos reals.”  Destaca també que el context social, on es perceben necessitats socials creixents que reflecteixen el deteriorament progressiu de la capacitat de moltes persones i famílies i un previsible augment del risc de vulnerabilitat, és el que ha fet que el govern hagi decidit no incrementar la pressió fiscal.

Es manté l’escut social però es reajusten la resta de partides

En la proposta de pressupost de 2024 s’incorporaran per tant importants ajustos pressupostaris per revertir el dèficit al més aviat possible i aconseguir enfortir econòmicament la institució. El tinent d’alcaldia Bernat Picornell, per la seva banda, ha remarcat el compliment de les fites plantejades en matèria de protecció dels col·lectius i els objectius més importants i sensibles. “Les partides destinades a drets socials, habitatge, educació, ocupació i el teixit associatiu no es veuen pràcticament afectades.”

Les grans xifres del pressupost 2024

El pressupost per a 2024 serà de poc més de 144M€, un 5% inferior a l’inicial de 2022 malgrat el temps transcorregut i la inflació del periode. De fet aquell pressupost de 2022, després prorrogat a 2023, va gaudir de fortes ampliacions provinents del romanent fins unes previsions definitives properes als 200M€. Si comparéssim la proposta de pressupost de 2024 amb les previsions definitives de 2023, encara en execució, la ciuguda sera superior al 27%.

Per la part dels ingressos destaca que la preposta recull una reducció causada per la regulació de l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), en vigor des de finals de 2021, que suposarà deixar de recaptar uns 5 M€ i d’una sentència que impedeix aplicar el tipus diferenciat d’IBI al 10% dels aparcaments de major valor cadastral (suposarà no recaptar 1M€ aproximadament), entre d’altres. Recull també la previsió de vendre patrimoni municipal, previsiblement parcel·les que no podrien ser utilitzables per a la prestació de serveis públics, per un import estimat de 3 milions d’euros.

Per la part de les despeses, el pressupost inicial de 2022 estava clarament infradotat, com es pot observar en les grans ampliacions de què va gaudir durant la seva execució. Malgrat això el pressupost de 2024 planteja l’increment derivat de la inflació en les despeses de personal i les compres de béns i serveis (capítol 2) en un context de reduccions molt intenses que ha estat necessari aplicar, tot mantenint els apartats considerats essencials abans assenyalats.

Molt menys endeutament i inversions, a la baixa

L’apartat de les inversions cau severament. Es preveuen només 3M€ (un 80% menys), als quals caldrà afegir les que es puguin incorporar de les que estan en curs a la finalització del present exercici de 2023. En bona part, això és conseqüència de la impossibilitat de finançar-les mitjançant operacions d’endeutament, que cal preveure-les en aquest exercici amb extrema cautela i destinades exclusivament a finançar en part les amortitzacions de les operacions d’exercicis precedents. De fet, es preveu que a final d’any l’Ajuntament tindrà un deute viu uns 5M€ inferior.

El marc del pla de sanejament

El tancament en dèficit de l’exercici de 2022, igual com ho farà el de 2023, imposa l’elaboració d’un pla de senajemant que està en curs de redacció i ha de fer referència als 4 propers exercicis. Aquest pla implica restriccions en diversos àmbirts que és molt important poder superar el més aviat possible per garantir que els principials projectes de ciutat poden tirar endavant.