Cultura

En marxa nous treballs de rehabilitació i millora al Monestir de Sant Cugat

26/11/2020
Comparteix aquesta notícia

El tinent d’alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Francesc Duch, i la tinenta d’alcaldia de Cultura, Educació i Universitat, Esports, Joventut i Memòria Històrica, Esther Madrona, han visitat aquest matí els treballs que s’estan duent a terme aquests dies al Monestir de Sant Cugat (Bé Cultural d’Interès Nacional).

L’objectiu d’aquestes actuacions és obtenir dades per analitzar les causes dels petits desplaçaments que s’han detectat a l’estructura del campanar, la façana principal i les naus nord i central de l’església. Es tracta d’uns desplaçaments de centímetres que entren dins de la normalitat per l’antiguitat de l’edifici i que s’estan comprovant mitjançant la monitorització que el Departament d’enginyeria civil i ambiental de la UPC va instal·lar l’any 2017. L’actuació que es fa, per tant, és preventiva i amb voluntat de poder estudiar l’edificació. En cap cas està previst tancar el Monestir ja que el seu estat general és bo.

Aquestes actuacions, amb un pressupost de 101.692’47€, s’emmarquen en el programa permanent de manteniment, preservació i promoció del Monestir finançat per l’Ajuntament, la Generalitat i la Diputació. Els treballs inclouen:

1) CIMBORI: El passat 23 de novembre es van iniciar les obres per realitzar diferents treballs de protecció d’aquest part del Monestir.
Per una part, s’estan instal·lant uns aparells acceleròmetres per comprovar la “tensió de treball” dels tirants existents i la seva contribució a l’estabilitat del cimbori.

D’altra banda, per garantir la seguretat a l’emplaçament situat sota el creuer de l’església s’instal·laran al cimbori dos tipus de xarxa de protecció. Aquesta instal·lació serà provisional i es podrà retirar quan s’hagin executat les obres de restauració de la part exterior del cimbori (previstes per l’any vinent) i quan es pugui garantir la correcta consolidació de la part interior.

Per fer tots aquests treballs, que acabaran demà divendres, es fa ús d’una plataforma elevadora de 23 metres dins l’església. 

Pressupost: 39.572,24€ / Empresa: Recop Restauracions Arquitectòniques

2) ESTUDI GEOTÈCNIC: el proper dilluns 30 de novembre s’iniciaran els treballs per fer un estudi geòtecnic del terreny confrontant al campanar i al contrafort oest de la façana sud de l’església. Aquest estudi permetrà caracteritzar l’estructura del subsòl de la zona i conèixer les característiques geològiques i mecàniques del terreny a diferents fondàries. L’objectiu és poder estudiar les possibles causes del moviment de l’estructura del Monestir.

Els treballs, que duraran uns quatre dies, inclouen la realització de dos sondeigs amb extracció de 20 metres de fondària (i 15 centímetres d’amplada) i la instal·lació de dos piezòmetres per comprovar el nivell freàtic del terreny existent (nivell de l’aigua del subsòl).

Pressupost: 13.788,92€ / Empresa: Geomar

3) RASSES: el proper dimarts dia 1 de desembre s’iniciaran els treballs per executar tres cales i rasses al voltant de la fonamentació del campanar i del contrafort sud oest de l’església.

L’objectiu és conèixer la fondària i característiques de la fonamentació de la torre romana que fa de base del campanar i conèixer la fonamentació dels dos contraforts. A més, també s’aprofitarà per obtenir informació arqueològica.

Pressupost: 48.331,31€ / Empresa: Estudio Métodos de la Restauración

Altres actuacions previstes al Monestir

Els treballs per seguir rehabilitant i millorant el Monestir continuaran seguint el que s’estableix en el Pla Director del Monestir. En aquest sentit, el proper dilluns 30 de novembre s’instal·laran unes “línies de vida” (ancoratges) a les cobertes del Monestir que permetran garantir la seguretat dels treballadors que hagin de realitzar treballs de manteniment i reparació en aquesta zona. La instal·lació d’aquests elements, que tindrà un cost de 48.306’39€, tindrà un impacte visual mínim sobre el monument.

D’altra banda, la Diputació de Barcelona està redactant en aquests moments el projecte per a les obres de restauració de la muralla del sector de llevant dels jardins del Monestir.

Més endavant, l’any 2021, s’iniciaran les obres de restauració de la part aèria del cimbori de l’església (pressupost de 216.471,04€) i les obres de restauració de les cobertes gòtiques de la nau nord (pressupost de 124.260,56€).
Posteriorment, als anys 2021, 2022 i 2023 s’executaran també les obres de restauració de les façanes est i oest de l’església (pressupost de 116.551,27€) i les obres de restauració de les cobertes de llevant de l’església (pressupost de 440.662,65€). La gestió d’aquestes obres la realitzarà l’AMB.

El Monestir, en permanent manteniment

Cal recordar que l’Ajuntament té un programa permanent de manteniment, preservació i promoció del Monestir. En els darrers anys s’ha fet un esforç important per recuperar les obres de restauració i establir sinergies amb les altres administracions com la Generalitat i la Diputació de Barcelona per tal de finançar les despeses de restauració.

L’any 2016 es va crear la Comissió Gestora del Monestir per tal de mantenir la cooperació entre institucions, entitats i ciutadania en aquesta tasca (Generalitat, Diputació, Ajuntament, Bisbat, Universitat Autònoma, Parròquia de Sant Pere i ciutadania formen part d’aquesta Comissió).