Comerç / Economia

L’Ajuntament destina un milió d’euros per donar suport al teixit empresarial de Sant Cugat

11/10/2021
Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament destina un milió d’euros per donar suport al teixit empresarial de Sant Cugat

Aquests ajuts extraordinaris post-Covid van dirigits a empreses, pimes, persones emprenedores i autònomes i a l’activitat hotelera

L’Ajuntament engega una línia d’ajuts per donar suport al teixit empresarial i comercial de Sant Cugat. Amb una dotació global de 1.000.000€, i per tal de reduir l’impacte econòmic derivat de les restriccions per a la gestió del COVID-19, les subvencions s’adrecen a persones emprenedores, pimes, persones autònomes, comerços, establiments hotelers i teixit empresarial general de Sant Cugat, en especial a aquells que han patit una davallada en la seva facturació durant el període d’estat d’alarma el 2020.

Pere Soler, tinent d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport: “Arran del pla de xoc de la COVID impulsat per l’Ajuntament va sorgir la necessitat d’aprovar aquestes bases que, des del vessant tributari, injectaran 600.000 euros al suport de l’activitat econòmica de la ciutat. Esperem que els comerços, empreses, autònoms i els hotels, dels quals s’han fet unes bases específiques, s’acullin i puguin destinar aquests ajuts a mitigar els efectes de la pandèmia”

Totes les línies son compatibles amb subvencions i ajuts del mateix ajuntament, d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals amb el mateix objecte.

AJUTS A L’EMPRENEDORIA

Nova línia de concessió d’ajuts extraordinaris a l’emprenedoria per a persones físiques o jurídiques amb activitat econòmica iniciada a partir de l’1 de gener de 2020 a Sant Cugat del Vallès, dotada amb un pressupost de 75.000€

Adreçada a persones emprenedores i empreses de recent creació que:

✔ La seva activitat econòmica s’hagi iniciat a partir de l’1 de gener de 2020 i que es mantingui en el moment de la presentació de la sol·licitud.
✔ Puguin acreditar un rendiment net no superior als 17.500 € anuals
✔ Amb un volum de negoci anual que no superi els 2 milions d’euros

Quantia: import fixe de 1.500 €

Termini de sol·licituds: fins l’11 de novembre de 2021
Procediment de concurrència no competitiva, es concediran per ordre de registre de les sol·licituds amb la documentació complerta.

Detalls de la convocatòria i sol·licituds: https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=302&idnct=1944&x=STfRMsaNMT8rB76IHoOqsQ

AJUTS PIMES I AUTÒNOMS

Nova línia de concessió d’ajuts extraordinaris a PIMES i autònoms per tal de reduir l’impacte dels danys econòmics per a persones físiques o jurídiques amb activitat econòmica a Sant Cugat del Vallès, que han vist afectat el seu rendiment com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió del COVID-19, dotada amb un pressupost de 325.000€

Adreçada a pimes i autònoms que:

✔ La seva activitat econòmica s’hagi iniciat abans l’1 de gener de 2020, i que es mantingui en el moment de la presentació de la sol·licitud.
✔ Estiguin afectades per la disminució de com a mínim el 30% de la seva facturació l’any 2020 en relació a l’any 2019
✔ Amb un volum de negoci anual que no superi els 2 milions d’euros

Quantia: import fixe de 1.500 €

Termini de sol·licituds: fins l’11 de novembre de 2021
Procediment de concurrència no competitiva, es concediran per ordre de registre de les sol·licituds amb la documentació complerta.

Detalls de la convocatòria i sol·licituds: https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=303&idnct=1945&x=N7BhOS9i2r+WDZ18vB91sA

AJUTS A L’ACTIVITAT HOTELERA

Nova línia de concessió d’ajuts extraordinaris a l’activitat hotelera per a persones físiques o jurídiques amb llicència d’activitat hotelera a Sant Cugat del Vallès, dotada amb un pressupost de 50.000€

Adreçat a:

✔ Persones físiques i jurídiques amb llicència d’activitat hotelera al municipi
✔ amb una davallada d’ingressos d’un mínim del 50% durant el període març-desembre de 2020

Quantia dels ajuts: en funció de les places hoteleres de que disposa l’establiment

Nombre de Places Import ajut
1 a 30 4.000,00 €
31 a 65 4.750,00 €
66 a 99 5.500,00 €
100 a 149 6.250,00 €
150 a 199 7.000,00 €
200 a 249 7.750,00 €
250 a 299 8.500,00 €
300 o més 9.250,00 €

Termini de sol·licituds fins al 4 de novembre
Procediment de concurrència no competitiva, es concediran per ordre de registre de les sol·licituds amb la documentació complerta.

Detalls de la convocatòria

https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=304&idnct=1946&x=B/LP5fXPuwfhlo93akC0nQ

AJUTS A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Nova línia de concessió d’ajuts extraordinaris a l’activitat econòmica per al manteniment del teixit empresarial i comercial del municipi, dotada amb un pressupost de 550.000€

Adreçada a persones físiques o empreses que sigui propietària o llogatera de la/les unitats cadastrals que configurin el local d’activitat de fins a 350 m2 amb els tributs corresponents a l’exercici 2020 repercutits en el contracte de lloguer, que:

✔ hagin estat afectades pels decrets de tancament de l’activitat comercial pels efectes del COVID-19.
✔ hagin patit una reducció involuntària de la seva facturació superior al 50% com a conseqüència del COVID-19.

Quantia dels ajuts: en funció de la superfície de l’establiment

Termini de sol·licituds fins al 2 de novembre
Procediment de concurrència no competitiva, es concediran per ordre de registre de les sol·licituds amb la documentació complerta.

Detalls de la convocatòria https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=305&idnct=1947&x=W8gX7KX0elJOsymwGA/1ig