Ciutat

Un 30% de la ciutadania afirma que té dificultats per arribar a final de mes

29/01/2020
Comparteix aquesta notícia

El regidor de Participació, Marco Simarro, ha presentat aquest migdia els resultats del 41è Observatori Sociològic de Sant Cugat. Les dades s’han elaborat a partir de 1.000 enquestes telefòniques a ciutadans i ciutadanes entre el 23 d’octubre i el 7 de novembre de 2019 (CONSULTA’L AQUÍ: Presentacio 41a onada Observatori Sant Cugat_oct_2019).

Una de les principals novetats d’aquesta onada és la inclusió d’un bloc específic sobre exclusió social. Les dades indiquen que el 30’4% dels enquestats considera que té dificultats per arribar a final de mes i que un 18’1% té dificultats per pagar l’habitatge (lloguer o hipoteca) o les despeses de la llar (llum, aigua, gas, comunitat…). Pel que fa a les despeses d’alimentació i neteja, un 9’7% afirma que li és difícil per fer-hi front.

Així mateix un 37’8% no es pot permetre tenir un estalvi a final de mes i un 21’2% no pot fer front a una despesa imprevista de 750€ amb els seus recursos. Finalment, un 18’9% no es pot permetre anar de vacances un cop l’any i un 6’4% no pot mantenir una temperatura suficientment càlida o fresca durant els mesos de l’any.

Aquests percentatges són molt similars als del Baròmetre Inclusiu elaborat al 2017, tot i que hi ha una lleugera millora en aspectes com no poder fer front a una despesa imprevista de 750€ (passa del 23’6% del 2017 al 21’2% del 2019) o no poder fer un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies (passa del 1’5% del 2017 al 0’3% del 2019).

“L’Observatori sociològic”, ha remarcat Simarro, “és una eina de treball molt útil per conèixer millor la realitat de la ciutadania i d’aquesta manera atendre les seves necessitats”. Sobre el bloc d’exclusió social, ha destacat que “ens aporta molta llum sobre les condicions de vida de la ciutadania de Sant Cugat. Una realitat que ha estat obviada durant molt anys i que assenyala clarament que cal atendre les necessitats bàsiques de moltes persones amb immediatesa”. Simarro ha apuntat l’augment de la inversió en habitatge públic (pressupost doblat fins als 16 milions d’euros), la tarifació social o la reserva d’un 10% del pressupost anual per destinar-lo a despesa social com a algunes de les actuacions municipals per fer front a aquesta realitat.

Dificultats per accedir a l’habitatge

Pel que fa a l’accés a l’habitatge, els santcugatencs i santcugatenques el suspenen amb una nota mitjana de 4’1 (la mateixa que en la darrera onada de febrer 2019). El veïnat dels barris de La Floresta-Les Planes i els d’El Coll-Sant Francesc són els qui donen una nota més baixa a aquest aspecte (3’4 i 3’7 respectivament). En canvi, el veïnat d’Eixample-Torreblanca són els qui donen una nota més alta (4’3).

La valoració de l’oferta d’habitatge públic disminueix passant d’un 4’1 a un 3’8 de nota. En aquest cas, els barris que menys valoren aquesta oferta són la Floresta i les Planes (2’8).
Millora la percepció de la seguretat ciutadana
L’observatori sociològic també indica un augment general de la percepció de la ciutadania de sentir-se segur a casa (passant de 7’1 a 7’3), al barri (passant de 6’6 a 6’9) i al municipi (passant de 6’5 a 6’8). Aquesta millora de la percepció pot tenir relació amb la disminució dels fets delictius a Sant Cugat, especialment els robatoris amb força a domicilis que han caigut un 31% entre l’octubre del 2019 i del 2018 (dades proporcionades durant l’última Junta Local de Seguretat al desembre 2019).

Es manté la satisfacció de viure a Sant Cugat

La ciutadania posa un 8 de nota a la satisfacció de viure a la ciutat. Una nota que, tot i una lleugera baixada respecte l’onada anterior, es manté en una xifra elevada. El veïnat més satisfet és el del Nucli (8’4) i el menys el de la Floresta-les Planes (7’8). El que més es valora de la ciutat és que “és un municipi urbanísticament ben ordenat” (7).
Pel que fa a l’estat general de la ciutat, disminueix lleugerament passant del 7’6 al 7’4. En aquest sentit, una mica més del 80% dels enquestats valoren bastant o molt positivament l’estat de la ciutat.

Valoració de la política municipal

Un 57’6% de la ciutadania afirma que coneix els partits que formen part del govern municipal, però d’aquests només el 44’9% sap donar la resposta correcta (ERC+PSC+CUP). Pel que fa al coneixement de l’alcaldessa, un 64’5% dels enquestats sí que saben que és Mireia Ingla. Aquest percentatge ha augmentat respecte la darrera onada (un 59’4% al juliol 2019). La valoració de l’alcaldessa i del govern municipal és del 5’4, una nota inferior respecte les onades anteriors (5’9 alcaldessa i 5’8 govern). Finalment, pel que fa als grups de l’oposició, la ciutadania posa una nota del 4’9 a Junts per Sant Cugat i un 2’4 a Ciudadanos.