Ciutat

Sant Cugat, municipi català de més de 50.000 habitants amb la taxa de reciclatge més elevada

06/08/2021
Comparteix aquesta notícia

Sant Cugat del Vallès continua apostant per incrementar la recollida selectiva. A l’any 2020, el municipi va assolir una taxa de reciclatge del 51,96%, segons les dades publicades per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). Al 2020, cada santcugatenc/a va generar 450,97 quilos de residus dels quals es van reciclar 234,34. (Recollida total 21.788,05 tones)

Aquesta xifra situa Sant Cugat com un dels territoris de l’Àrea metropolitana de Barcelona amb una taxa de reciclatge més elevada, on la mitjana durant el 2020 va ser de 38,49%.

La taxa del 51,96% aconseguida per Sant Cugat també situa la ciutat per sobre de l’objectiu del PRECAT 20 ( 50%) i assoleix l’objectiu de reciclatge de la UE per al 2020 fixat en el 50% dels residus generats.

Cal destacar que Sant Cugat del Vallès és el municipi de més de 50.000 habitants amb la taxa més alta de reciclatge de tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de Catalunya.

Recollida selectiva dels municipis de +50.000 habitants:

Població R.S. / R.M. % total
SANT CUGAT DEL VALLÈS 92.977 51,96
GIRONA 103.369 51,77
MANRESA 78.245 46,73
CASTELLDEFELS 67.460 43,39
TERRASSA 223.627 42,17
PRAT DE LLOBREGAT, EL 65.385 41,26
CERDANYOLA DEL VALLÈS 57.855 40,83
GRANOLLERS 62.419 40,66
BARCELONA 1.664.182 40,01
RUBÍ 78.591 39,95
MOLLET DEL VALLÈS 51.600 38,83
SABADELL 216.520 38,07
REUS 106.168 37,35
VILANOVA I LA GELTRÚ 67.733 37,25
LLEIDA 140.403 36,53
VILADECANS 67.197 36,53
SANT BOI DE LLOBREGAT 84.500 36,45
MATARÓ 129.661 35,32
TARRAGONA 136.496 33,51
CORNELLÀ DE LLOBREGAT 89.936 31,57
BADALONA 223.166 27,76
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L´ 269.382 25,72
SANTA COLOMA DE GRAMENET 120.443 23,93

 

Sant Cugat millora les dades registrades l’any 2018 quan es va assolir un índex de recollida selectiva del 48’08%, 1,5 punts per sota del que fixa la unió europea.

Les dades creixen en tots els tipus de residus:

  • La recollida de vidre ha augmentat en un 27’63%, recollint 517’967 tn més que l’any 2018.
  • La recollida d’envasos ha augmentat un 31’16%, el que suposa un increment de 517’71 tn respecte al 2018.
  • La recollida de paper ha millorat en un 20’27%, recollint 594’4 tn més que l’any 2018.
  • L’auto-compostatge ha augmentat en un 12’3%, el que implica que s’ha gestionat in situ un total de 189’3 tones de residus orgànics que no han hagut d’anar a planta de tractament.
  • La fracció orgànica, ha millorat respecte l’any 2018 en un 8’18%, el que suposen 570’16 tn més portades a planta de compostatge.

També milloren les dades registrades el 2019, quan es van recollir selectivament 18.822 tones de residus, el que significa un 48,57% del total (es va generar 425,82 quilos de residus per habitant dels quals es van reciclar 206,83).

*dades expressades en tones (tn)

2018 2019 2020
AUTO-COMPOSTATGE 168,60 182,80 189,30
MATÈRIA ORGÀNICA 6.972,43 6.679,22 7.542,59
PODA/JARDINERIA 1.934,20 1.891,88 2.525,19
PAPER I CARTRÓ 2.932,03 3.138,05 3.526,43
VIDRE 1.847,61 1.997,56 2.392,58
ENVASOS LLEUGERS 1.661,50 1.818,28 2.179,21
VOLUMINOSOS/FUSTA 1.462,50 1.484,43 1.384,36
TOTAL (TN) 18.483,65 18.822,33 21.788,05
TAXA % 48,08 48,57 51,96
KG/HABITANT 203,87 206,83 234,34

 

L’Ajuntament vol continuar millorant aquestes dades per fer un pas endavant en la disminució de la generació i separació de residus.

Pere Soler, tinent d’alcaldia de Presidència: “amb el nou contracte es farà un pas endavant en la millora de la recollida selectiva a Sant Cugat mitjançant nous sistemes adaptats a cada zona, la renovació total de la flota de vehicles i el foment de l’economia circular,  sempre treballant conjuntament amb els veïns per a disminuir la generació de residus i separar bé el que es generi. En resum, la ciutat tindrà un millor servei”.

 Jose Gallardo, regidor de Serveis Urbans: “Sant Cugat continua sent un referent pel que fa a la gestió dels residus, millorant anys rere any les seves dades de reciclatge, fins arribar a ser la ciutat de més de 50.000 habitants amb la taxa més alta de reciclatge, superant l’objectiu del 50% que marca la UE. Aquest és un esforç que hem d’agrair a tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat compromeses amb la cura del Medi Ambient”.

Dades de Catalunya

La recollida selectiva de residus municipals del 2020 s’ha situat en el 45,9% de mitjana. La generació total de residus municipals 2020 disminueix en l’any de pandèmia. Es varen generar poc menys de 4Mt de residus municipals, 72.000 tones menys que l’any anterior. El rati de generació per càpita expressat en kg/hab./any disminueix fins a 511, comparat amb 527 kg/hab./any a 2019.

Podeu trobar totes les dades a: http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/ac_dades_2020_RM i http://estadistiques.arc.cat/ARC/#