Ciutat / Territori

Comencen les obres per fer més accessible el Bosc de Volpelleres

14/01/2019
Comparteix aquesta notícia

El Bosc de Volpelleres s’arranjarà per fer-lo més accessible i garantir, al mateix temps, la seva cura i conservació. El projecte, que ha redactat l’Àrea Metropolitana de Barcelona, preveu eixamplar i condicionar el camí natural que ja existeix dins el bosc per tal que sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda i per permetre el pas dels vehicles de manteniment i emergències.
Amb aquests objectius, la proposta preveu les següents actuacions:
• Fer més accessible el camí natural: es tracta d’un recorregut ja existent de 1.500 metres lineals. La major part d’aquest traçat (1.150 metres) s’eixamplarà perquè tingui una amplada mínima de 3,5 metres que permeti el pas de camions de Bombers. En el tram de camí restant (uns 350 metres que van paral·lels a la riera) es garantirà una amplada de 2,5 metres, ja que es tracta d’un sender més estret i de difícil accés.

• Posar paviment de sauló compactat per fer més còmode el pas.

• Suavitzar els pendents més acusats.

Aquests treballs aniran a càrrec de l’empresa Ambitec Servicios Ambientales Sau i tenen un pressupost de prop de 650.000 €. Les actuacions tenen una durada prevista de 5-6 mesos.
Posteriorment, el projecte de millora es completarà amb la creació de nous accessos i la instal·lació de mobiliari urbà. Concretament, es preveu:
• Fer un petit recinte de manteniment i per a contenidors a l’extrem nord.
• Habilitar dos nous accessos des del carrer Alfons d’Aragó: un, al nord, per accedir al recinte de manteniment; i l’altre, al sud, per permetre l’accés de vianants però també de vehicles d’emergències i de manteniment.
• Fer una passera per creuar la riera des del sector de l’Escola Pins del Vallès.
• Instal·lar aparells gimnàstics, bancs i papereres al llarg del recorregut. Tots els elements seran de fusta perquè quedin integrats en l’entorn.
• Fer una nova zona de joc infantil a tocar de l’estació dels FGC de Volpelleres.

Un cop fet l’arranjament, el bosc passarà a integrar-se dins la xarxa de Parcs Metropolitans que gestiona i manté l’AMB.

Preservar un bosc dins de la ciutat

El bosc de Volpelleres, tot i haver quedat integrat dins la trama urbana, conserva l’aspecte forestal i té unes característiques molt similars a les del Parc Natural de Collserola. Per aquest motiu, s’ha prioritzat la seva conservació, especialment la vegetació de ribera, més propera al torrent, formada per arbres d’interès com alzines, roures i àlbers.
Pel que fa a la pineda del voltant, que ocupa espais abans destinats al cultiu, també s’aposta per preservar-la al màxim. En aquest cas, es preveu actuar per retirar els arbres i branques que han anat caient i per aclarir algunes de les zones més atapeïdes per garantir la mateixa regeneració del bosc.
Els arbres afectats pel projecte s’han documentat detalladament i s’ha tingut en compte el seu valor i possibles alternatives abans de fer cap actuació.
El projecte, a més, s’ha anat consensuant en un grup de seguiment integrat per tècnics de l’Ajuntament i de l’AMB, i per representants de la plataforma Volpelleres Viu, de l’AVV de Volpelleres i dels centres educatius IES Leonardo da Vinci i Escola Pins del Vallès.