Ciutat / Esports

Les obres per cobrir la pista d’hoquei de la ZEM Jaume Tubau finalitzaran a la tardor

29/07/2021
Comparteix aquesta notícia

Les obres per cobrir la pista d’hoquei de la ZEM Jaume Tubau finalitzaran a la tardor

L’Ajuntament ha reprès aquestes obres, aturades l’any 2019 per incompliment de contracte de la primera empresa adjudicatària

Es col·locarà una coberta lleugera de 1.380 m2

Ja estan en marxa les obres per cobrir la pista d’hoquei patins de la Zona Esportiva Municipal Jaume Tubau. L’actuació servirà per millorar la qualitat d’aquesta instal·lació i potenciar-ne el seu ús ja que, per exemple, la nova coberta permetrà fer ús de l’equipament en cas de pluja. L’entitat més beneficiada d’aquesta millora és el Patí Hoquei Sant Cugat, que entrena en aquesta pista.

D’aquesta manera es reprenen unes obres que, iniciades l’any 2018, es van aturar l’any 2019 per reiterats incompliments del contracte de la primera empresa adjudicatària.

Una coberta lleugera de 1.380 m2

La coberta lleugera que s’instal·larà és de planxa nervada autoportant en corba. La seva simplicitat es tradueix en un estalvi en el pes de l’estructura de suport d’aquesta, evitant la necessitat de corretges i encavallades.

Tindrà una superfície de 1.380 m2: abastarà l’àmbit de la pista més un perímetre asimètric ampliat a l’esplanada de la zona sud. Els altres costats estan limitats per la tanca de la ZEM i els altres camps esportius.

Les obres van començar el passat 1 de juliol i tenen una durada aproximada de 3 mesos. Adjudicades a l’empresa Esguin SL, suposen una inversió municipal de 308.252’29€. En concret, es duran a terme les següents actuacions:

  • Rehabilitació dels fonaments existents
  • Aixecament de l’estructura vertical (previsió aquesta setmana)
  • Fabricació i col·locació in situ de la coberta de xapa  previsió
  • Nou sanejament d’aigües pluvials
  • Nova il·luminació de la pista
  • Arranjament de la porta de servei
  • Col·locació de parallamps