Ciutadania / Ciutat

Creixen un 68% les actuacions realitzades pel Síndic de Greuges

18/03/2019
Comparteix aquesta notícia

Han passat de 173 actuacions (2017) a 291 (2018)

El Síndic de Greuges de Sant Cugat, Ramon Palacio, ha presentat l’informe de gestió de l’any 2018 en un ple municipal celebrat aquesta tarda.
Una de les dades més destacades és que les seves actuacions han registrat un increment del 68% des del 2017, passant de 173 a 291 (any 2018). Així mateix, els assessoraments han tingut un increment de 130%, passant des de 49 a 113.
Pel que fa a les queixes de la ciutadania, el Síndic en va admetre un total de 106, de les quals 54 corresponen a serveis territorials, 39 queixes corresponen a serveis personals i 13 queixes corresponen a l’administració general.

En les 54 queixes relatives a serveis territorials estan incloses les problemàtiques de mobilitat, disciplina urbanística i de medi ambient. Destaquen 13 queixes corresponents a mobilitat i aparcament regulat (àrea verda), 14 queixes de disciplina urbanística i 17 queixes corresponents a medi ambient i soroll.
Hi ha 39 queixes en l’àmbit de serveis personals, en temes de cultura, educació, salut, etc., de les que destaquem 11 queixes referides a discrepàncies amb serveis socials, 7 a l’àmbit de seguretat ciutadana (sobretot sancions), i 6 queixes referides a habitatge.

Resolució d’expedients

La situació de resolució dels expedients presentats a l’administració és la següent:
• Resolució favorable en part 6
• Resolució favorable 37
• L’administració ha actuat seguint la normativa vigent 25
• En tràmit 20
• Trasllat Síndic de Greuges de Catalunya 18
Total 106

Finalment, el Síndic en el seu informe indica que “des de la perspectiva de les queixes rebudes al síndic, m’atreveixo a dir que els problemes principals de la ciutat són l’habitatge, la mobilitat i els sorolls. En absolut vull minimitzar els problemes socials, que són realment els problemes greus de les persones que els pateixen per manca d’ingressos, per manca d’habitatge o per manca d’arrelament social”.

També s’indica que “des del punt de vista de la problemàtica social, cal dir que Sant Cugat està en millors condicions que altres municipis, cosa de la qual en tinc constància des de la visió que proporciona el Fòrum de Síndics. Els serveis socials municipals, en estreta col·laboració amb Càritas, funcionen força bé i gestionen els diferents casos amb criteris de transparència i respecte de la dignitat de les persones”.