Ajuntament / Atenció ciutadana

L’OMIC ja ha gestionat 22 reclamacions a través del nou sistema de tramitació electrònica

15/03/2019
Comparteix aquesta notícia

Aquest sistema es va posar en marxa el passat agost amb l’objectiu de facilitar els tràmits on-line a la ciutadania

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) ha donat a conèixer les dades del 2018 sobre el servei que ofereix a la ciutadania. Com cada any aquests resultats es fan públics avui, 15 de març, que es commemora el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors.

La principal novetat de l’any passat ha estat la incorporació, des del mes d’agost, de la tramitació electrònica d’expedients. A través d’aquest sistema la ciutadania pot iniciar expedients de reclamació mitjançant la seu electrònica (web municipal), sense necessitat de desplaçar-se presencialment.

Des de l’agost han entrat 22 reclamacions per aquest sistema. Això suposa únicament un 3,5% si es té en compte el total anual, però un 10% respecte dels expedients iniciats en el període de funcionament d’aquest sistema (a partir de l’agost).  Aquesta dada fa preveure que serà un mitjà que anirà incrementant-se durant el 2019.

Atencions durant el 2018

L’any passat es van atendre 3.313 persones afectades per temes relacionats amb el consum. Aquesta xifra suposa una baixada del 2% respecte l’any 2017. D’aquestes atencions,  2.249 han estat ciutadans que s’han dirigit a l’OMIC per fer una consulta i 639 han iniciat un procediment de reclamació.

Les mediacions realitzades per tal d’intentar solucionar les reclamacions plantejades han obtingut resposta de les empreses reclamades en un 78% dels casos.  Aquesta dada arriba, en alguns sectors i empreses concretes, fins al 90%. En no ser un òrgan resolutiu ni amb potestat obligatòria, no es pot garantir que la resposta sigui sempre favorable al consumidor, però el fet d’obtenir una resposta representa una eina important en el procediment de reclamació.

Respecte les temàtiques amb més incidència, cal destacar:

  • Els serveis (entitats bancàries, assegurances, reparacions  a la llar, transports…) amb un 35%
  • Les telecomunicacions  (telèfon fix, mòbil i internet) amb un 24%
  • Els subministraments bàsics (electricitat, gas i aigua) amb un  17%

Com en anys anteriors, per tant, els sectors de subministraments i serveis sumen més de les tres quartes parts del total. Com a exemples concrets, cal destacar el nombre de consultes i reclamacions sobre telèfon i internet que s’ha mantingut quasi igual que l’any passat (d’un 23% a un 22%), la  petita baixada de l’electricitat (d’un 16% a un 13%) i la baixada notable en atencions sobre entitats bancàries (d’un 10% a un 4%).

D’altra banda el Servei d’Assessoria jurídica de l’OMIC ha rebut, amb una periodicitat de tres hores setmanals, totes les consultes de consumidors concertades prèviament a través de l’OMIC. S’han atès un total de 405 consultes. Les consultes jurídiques amb més incidència han estat les relacionades amb les entitats bancàries, habitatge, subministraments i  assegurances.

Des de l’OMIC es realitzen també diferents accions de difusió, informació i inspecció (participació en els mitjans de comunicació local, difusió en centres escolars, campanyes en establiments i empreses del municipi).