Atenció ciutadana

L’Ajuntament de Sant Cugat avança per garantir el dret d’accés a la informació pública

13/04/2022
Comparteix aquesta notícia

L’Ajuntament de Sant Cugat continua treballant per garantir el dret d’accés a la informació pública

El consistori assoleix una puntuació per sobre de la mitjana de municipis de més de 50.000 habitants en matèria de transparència en un informe del Síndic de Greuges de Catalunya

El document de la sindicatura avalua aspectes com l’accés a la informació, la comprensibilitat o la resolució de consultes

L’ajuntament rep 947 sol·licituds d’accés a la informació pública des de 2019 i en publica les resolucions al portal de transparència

Sant Cugat ha participat en una prova pilot impulsada pel Síndic de Greuges de Catalunya, en el marc l’Informe d’avaluació del dret d’accés a la informació 2021 Segons l’informe que se’n deriva, l’Ajuntament de Sant Cugat és, en termes generals, una administració accessible, comprensible i garantista. Les millors notes se les emporten aspectes com l’accessibilitat i la comprensió de la informació, on el consistori assoleix un 100% de puntuació. Pel que fa a la resolució de consultes, Sant Cugat obté una valoració del 87%, i valora que la informació sol·licitada per la ciutadania es lliura i notifica dins el termini establert per la normativa. L’informe també considera que l’Ajuntament és, en un 75% dels casos, una administració ‘actualitzada, reutilitzable i interoperable’.

Lourdes Llorente, tinenta d’alcaldia de Bon Govern i Transparència: “Tot i la bona valoració de l’informe del Síndic, sabem que tenim molt marge de millora. Continuem treballant per escurçar els temps de resposta i simplificar els tràmits, i el seu llenguatge, per fer del nostre ajuntament una administració pròxima a la ciutadania.”

La sindicatura ha fet públic l’informe anual d’avaluació del compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que enguany, amb informes individualitzats, recull els resultats aconseguits per un total de 188 administracions i ens públics en un test d’avaluació del dret d’accés a la informació pública. Aquest informe avalua aspectes com l’accessibilitat, la comprensibilitat, el temps de resolució de consultes, la solvència, la reutilització d’informació i altres conceptes de valor addicional, seguint els criteris de la següent Guia Metodològica:
https://www.sindic.cat/site/files/610/Guia%20metodologica%20per%20penjar%20web.pdf
L’informe complet es pot consultar en aquest enllaç https://seue.sindic.cat/TSO/clientweb/app.html?Cookie=64ebedb2-839a-4813-960f-1f99d5605517&AnyQCO=2021&IdEntitat=2005&Type=5

947 sol·licituds des de 2019

Com a valor afegit, el document posa en relleu l’oferiment per part de l’Ajuntament d’una informació exhaustiva, així com la publicació en el portal de transparència de les resolucions d’accés a la informació pública rebudes i tramitades durant l’any en curs.

Des de l’any 2019, l’ajuntament ha rebut 947 sol·licituds que es poden consultar en portal Dades Obertes del Consorci Administració Oberta de Catalunya o clicant aquest enllaç: https://dadesobertes.seu-e.cat/dataset/santcugatdelvalles-solicituds-acces-informacio/resource/acbb85cc-3b88-4910-aae3-d20083b6283e . Aquí es troben dades ordenades per la data de recepció, la descripció, el temps de tramitació i el sentit de la resposta.